Aanvullend geboorteverlof: alles wat je moet weten

Categorie: Nieuws
Gepubliceerd: 23-06-20

Vanaf 1 juli 2020 hebben werknemers recht op aanvullend geboorteverlof wanneer hun partner een baby krijgt. Sinds 1 januari 2019 kenden we al een geboorteverlof met de omvang van een normale werkweek, waarbij de werkgever het salaris volledig doorbetaalt.

Per 1 juli 2020 komt hier nog maximaal vijf weken (5 keer het aantal werkuren per week) aanvullend geboorteverlof bij. Deze mogen in de 6 maanden na de geboorte worden opgenomen en in deze periode ontvangt de werknemer via de werkgever een uitkering van het UWV van 70 procent van het dagloon.

Doel: Zorgtaken beter verdelen

De uitbreiding van het geboorteverlof heeft als doel dat de zorgtaken voor pasgeboren kinderen beter worden verdeeld tussen de moeder en haar partner. Zo krijgt de partner een betere kans om een band op te bouwen met de baby en krijgen moeders meer ruimte voor hun carrière.

Aaneengesloten of gespreid opnemen

Het nieuwe aanvullende verlof geldt alleen bij kindjes die op of na 1 juli zijn geboren. Voorwaarde is ook dat je eerst het ‘gewone’ geboorteverlof van eenmaal het aantal werkuren per week opneemt. Ook voor het aanvullende verlof is de wekelijkse arbeidsduur het uitgangspunt: het kan maximaal vijf keer het aantal werkuren per week duren.

De medewerker moet het aanvullende geboorteverlof in hele weken aanvragen, dat wil zeggen een, twee, drie, vier of vijf weken. Hij/zij mag dus ook minder dan vijf weken verlof opnemen. De medewerker kan het aanvullend geboorteverlof vervolgens aaneengesloten of gespreid opnemen binnen 6 maanden na de geboorte.

Wijs op mogelijk lager inkomen

Je moet je medewerker erop wijzen dat het inkomen tijdens het aanvullend geboorteverlof lager uit kan pakken dan verwacht. Het UWV kijkt namelijk naar het dagloon van de werknemer, dat gebaseerd is op het loon van een jaar eerder. Als de werknemer in de tussentijd bijvoorbeeld een loonsverhoging heeft gekregen, dan wordt deze niet (volledig) meegerekend. Bovendien geldt een maximum dagloon (van 219,28 euro bruto in 2020) waarover de 70% wordt berekend. Het minimumloon is niet van toepassing.

Let er wel op dat je als werkgever de uitkering voor het aanvullend geboorteverlof voor de werknemer moet aanvragen bij het UWV. Je kunt dit ook achteraf doen, tot een jaar na de begindatum van het verlof.

Plannen is aan te raden

Het is aan te raden om het verlof goed te plannen want als meerdere collega’s in dezelfde periode verlof willen opnemen, kan dat natuurlijk al snel tot knelpunten leiden. Je mag het geboorteverlof als werkgever niet weigeren, maar hebt wel de mogelijkheid om in overleg met de werknemer de verlofdagen anders in te roosteren. Enige planning is gelukkig ook mogelijk doordat werknemers het geboorteverlof minimaal vier weken van tevoren moeten aanvragen, tenzij dit door een vroeggeboorte niet mogelijk is.