Laat vast en flex goed samengaan

Categorie: HR-Tips
Gepubliceerd: 20-12-18

Tot slot nog een aantal tips om een goede samenwerking en onderling vertrouwen tussen vast personeel en flexibel personeel te borgen:

Maak de visie op flexibel werken duidelijk.
Wat wilt u met die flexibele schil? Zijn ze er alleen bij piek en ziek, alleen voor speciale activiteiten en projecten, of wil het bedrijf permanent een aanzienlijk deel van haar activiteiten laten uitvoeren door tijdelijke mensen? En zo ja, waarom doet u dat? Kostenbesparingen? Waarom zijn die in deze mate nodig? Waar doen ze wel en niet aan mee, zoals bedrijfsuitjes en opleidingen. Heeft u regelmatig nieuwe kennis en ervaring nodig, dan blijft de achterdochtige vraag bij de vaste mensen waarom zij daar dan niet hun tanden in mogen zetten. Allemaal aspecten van uw personeelsbeleid waarover uw mensen duidelijkheid willen.

Betrek collega’s bij de implementatie en uitvoering van uw strategie.
Als het verband met de visie van de onderneming duidelijk is, betrek dan de vaste mensen bij de uitwerking in hun dagelijks werk. Dat zorgt het voor heel wat draagvlak. Gebruik dus zo veel mogelijk de input van de kernbezetting bij de bepaling welke functies kunnen worden ingevuld door tijdelijke mensen, hoe vaak dat kan wisselen zonder grote inwerkproblemen, en bij de tijd en middelen nodig om tijdelijke mensen verantwoord mee te laten draaien. Mensen met aanzien in de onderneming erbij betrekken vergroot dat draagvlak, net zoals collega’s betrekken bij de werving en selectie van de tijdelijke mensen.

Kijk wat verder dan het functie-profiel bij het aantrekken van flexkrachten.
Kennis, vaardigheden en ook houdingsaspecten van de tijdelijke m/v heeft u meestal wel redelijk onder elkaar staan voordat u begint met zoeken. Vertrouwen ontstaat meestal veel sneller wanneer medewerkers dezelfde professionele houding en competenties laten zien tijdens hun werk. Zoals goed kunnen luisteren naar klant of patiënt, inlevingsvermogen, een respectvolle benadering, iets willen doen voor een ander zonder expliciete opdracht, nauwgezet werken, goed overleggen en samenwerken, of snel leads opvolgen – het gaat om de kerncompetenties van het vak of de functie waar tijdelijk en vast in werken.

Ook flexers moet u goed inwerken.
Een uitgebreid en formeel inwerkprogramma is niet aan de orde bij tijdelijke mensen, en al helemaal niet bij freelancers. U gebruikt deze mensen juist omdat ze snel kunnen meewerken. Toch is het de moeite waard om wat tijd uit te trekken om de volgende zaken kort en goed door te nemen:
De organisatiestructuur, inclusief de visie op werken met tijdelijke mensen, de functie of het project op hoofdlijnen en uitgebreider wat het belang ervan is voor het bedrijf.

  • Hoe de organisatie zelf haar bedrijfscultuur ziet, en wat dat betekent voor iedereen die er werkt;
  • De kerncompetenties (of houdingsaspecten) die van iedereen in deze organisatie worden verwacht, vast en vlottend;
  • Hoe het bedrijf het functioneren van haar tijdelijke mensen beoordeelt en beloont, en welke gevolgen dat heeft voor de beloning of voortzetten van de verbintenis (inclusief opleiding en carrièrekansen);
  • Op welke manieren de samenwerking met de vaste (kern)bezetting fout kan gaan. Inclusief tips hoe dat te vermijden.

Leer managers leidinggeven aan gemengde teams.
Leidinggevenden moeten leren omgaan met de verschillen in perspectief op werk tussen tijdelijke en vaste krachten. Die zijn heel anders voor mensen die een werkend leven gewend zijn om in zichzelf investerend van de ene tijdelijke klus naar de volgende te gaan dan voor de klassieke werknemer die zijn beste krachten grotendeels aan een goede werkgever heeft gegeven. Managers moeten ontdekken hoe ze die verschillen in perspectief kunnen overbruggen, zodat een goed samenwerkend team ontstaat van professionals die in onderlinge harmonie voor het beoogde resultaat kunnen zorgen. Een training sollicitatiegesprekken voeren en de beste kandidaat selecteren hoort daar zeker bij voor uw vaste mensen. Maak van de samenwerking met de flex-schil ook een vast agendapunt op het wekelijkse werkoverleg. Inclusief problemen en (mogelijke) oplossingen.

bewerking van blogpost: Building Trust Between Your Employees and Freelancers