Hoe bindt u flexibel personeel

Categorie: HR-Tips
Gepubliceerd: 21-12-18

Het overgrote deel (86%) van de HR-professionals zegt dat zijn organisatie gebruik maakt van flexibele arbeidskrachten, in welke vorm dan ook. In sommige gevallen krijgen HR-afdelingen streefcijfers mee, zoals 40% van het personeelsbestand waarvan direct afscheid genomen kan worden, maar gemiddeld genomen gaat het om 14% van het volume aan arbeidskrachten.

Een deel van deze mensen wordt dan wel per uur of opdracht betaald, maar het is niet de bedoeling dat ze daadwerkelijk na ieder uur of na iedere opdracht weer mogen weggaan. Toch geeft 43% van de HR professionals aan dat er geen beleid is ten aanzien van flexwerkers, bijvoorbeeld voor selectie, opleiden, ontwikkelen, evaluaties, exitgesprekken of het structureel onderhouden van contacten.