CAO voor Uitzendkrachten algemeen verbindend verklaard

De wijzigingen in de CAO voor Uitzendkrachten van 1 januari jl. zijn per 7 maart 2017 algemeen verbindend verklaard.

De belangrijkste aanpassing heeft betrekking op:

  • de hoogte van reservering/betaling bij vakantiedagen (artikel 55 nieuw lid 11)Het feitelijk loon wordt aangevuld met die vergoedingen die de uitzendkracht op grond van de ABU-beloning of inlenersbeloning zou hebben ontvangen wanneer hij zou hebben gewerkt in de verlofperiode. Onder de hier bedoelde vergoedingen vallen geen kostenvergoeding(en).

Daarnaast zijn er wijzigingen doorgevoerd in:

  • het arbeidsverleden van de AOW-gerechtigde uitzendkracht (artikel 13 lid 2i en 17 lid 5);
  • de opsomming van rechtsgeldige beëindigingen (artikel 17 lid 4);
  • de definitie van brutoloon voor de pensioengrondslag (bijlage III, artikelen 6 en 15).

Deze wijzigingen gelden door de algemeenverbindendverklaring nu ook voor niet-ABU-leden (m.u.v. gedispenseerde partijen).