Nieuw ontslagrecht een feit

Op 1 juli 2015 is de tweede fase ingegaan voor de veranderingen van het ontslagrecht. Wij hebben de belangrijkste wijzingen op een rij gezet.

Ontslagroute ligt vast
Ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid en bedrijfseconomisch ontslag zal via het UWV werkbedrijf gaan. Vanaf nu kunt u bij ontslag wegens disfunctioneren niet meer kiezen tussen een procedure voor UWV en de kantonrechter. Dit ontslag is dan alleen nog maar mogelijk via de kantonrechter.

Dossieropbouw
Het is essentieel dat de werkgever indien nodig een kloppend en onderbouwd dossier aan de kantonrechter kan tonen.
Om niet voor onaangename verassingen te komen staan, is het belangrijk om genoeg aandacht te besteden aan de dossieropbouw. Hierbij moet vooral gelet worden of er voldoende aandacht voor scholing en arbeidsomstandigheden naar voren komt. En of er een verbetertraject is doorlopen.

Checklist dossier bij disfunctioneren:

  • Een functie- of taakomschrijving (bij indiensttreding)
  • Verslagen van functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • Een verslag van het aantonen van het disfunctioneren
  • Een schriftelijke vastlegging van de regelmatig gevoerde gesprekken i.v.m. het disfunctioneren van de werknemer
  • Een schriftelijke vastlegging van de aan de werknemer aangeboden concrete verbeterpunten
  • Een overzicht van de tijd en aandacht aan het begeleiden van de werknemer
  • Een overzicht van de aan de werknemer aangeboden opleidingen/trainingen

Bron checklist: HRpraktijk

Transitievergoeding
De oude ontslagvergoeding is vervangen door de transitievergoeding. Vaste of tijdelijke werknemers die twee jaar of langer in dienst zijn geweest, en ontslagen worden, komen in aanmerking voor deze vergoeding. De hoogte van de vergoeding bedraagt een derde maandsalaris voor de eerste tien dienstjaren en een half maandsalaris voor de jaren hierna. Dit met een maximum van 75.000 euro bruto. Voor inkomens boven de 75.000 euro is er een van maximum een bruto jaarsalaris. De vergoeding komt te vervallen als de werknemer zelf schuldig is aan het ontslag. Als de werkgever onterecht gehandeld heeft is een hogere vergoeding onderhandelbaar.

Vaststellingsovereenkomst
Het is ook mogelijk om via een vaststellingsovereenkomst afscheid van elkaar te nemen. Vanaf nu moet de werknemer hierbij wel twee weken bedenktijd krijgen. Deze tijd gaat in na het ontvangen van de vaststellingsovereenkomst.

Wilt u meer weten over de wetswijzigingen? Neem contact met ons op om een presentatie van onze whitepaper over HR actualiteiten in te plannen.