Het regeerakkoord voor werkgevers

Wat zijn de plannen van het nieuwe kabinet? Wij zetten de highlights op arbeidsrechtelijk gebied uit het regeerakkoord voor P&O’ers en werkgevers op een rij:

Arbeidsrechtelijke wijzigingen in het Regeerakkoord

Transitievergoeding

Werknemers hebben vanaf dag 1 van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding in plaats van na 2 jaar in dienst te zijn geweest. De transitievergoeding zal voor elk jaar 1/3 maandsalaris bedragen, ook voor werknemers die langer dan 10 jaar in dienst zijn.

Compensatie komt er voor langdurig arbeidsongeschikten en ook bij ontslag om bedrijfseconomische redenen in combinatie met een cao-regeling geldt een uitzondering.

Scholingskosten binnen de eigen organisatie – gericht op een andere functie – kunnen meer dan nu in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Proeftijd

Bij een vast contract kan dan een proeftijd van maximaal 5 maanden worden afgesproken. Zo wordt het aantrekkelijker gemaakt om een vast contract met de werknemer aan te gaan.

Loondoorbetaling bij ziekte

Voor werkgevers met minder dan 25 werknemers wordt de loondoorbetalingsplicht bij ziekte verkort van 2 naar 1 jaar.

Ontslag

In ontslagzaken wordt het mogelijk om verschillende ontslaggronden te combineren (op te tellen) mogelijk. De rechter kan in dit geval wel een extra vergoeding toekennen aan de werknemer.

Vast contract

Het wordt weer mogelijk om gedurende 3 jaar tijdelijke contracten af te sluiten (nu is dat 2 jaar) voordat een contract voor onbepaalde tijd ontstaat.

Regeerakkoord - vast contract na 3 jaar

Partnerverlof

Partnerverlof na de bevalling wordt verruimd van 2 dagen naar 5 dagen. Later volgt ook een aanvullend kraamverlof van 5 weken (de werknemer ontvangt tijdens dit verlof een uitkering van het UWV van 70% van het maximum dagloon).

ZZP’ers

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) wordt vervangen door een nieuwe wet.

Een ZZP’er die langer dan 3 maanden werkt onder een tarief van 125% van het minimumloon en hetzelfde werk verricht als een reguliere werknemer is werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst.

Er wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief. Op die manier ontstaat er vooraf duidelijkheid voor opdrachtgevers over de inhuur van ZZP’ers. Deze verklaring is online in te vullen.

Aan de bovenkant van de markt wordt voor ZZP’ers een ‘opt out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen ingevoerd, indien er sprake is van een hoog tarief (boven de 75 euro per uur) in combinatie met een kortere duur van de overeenkomst of een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

 

Uiteraard zijn dit nu nog plannen. Wij houden u op de hoogte wanneer de genoemde wijzigingen uit het regeerakkoord tot concrete wetten leiden.