Detacheren: flexibiliteit voor een fixed period

Je hebt een extra medewerker nodig en…

  • De periode staat op voorhand vast, bijv. bij zwangerschapsverlof of voor de duur van een project.
  • Jullie hebben de intentie om de kandidaat na de flexperiode zelf in dienst te nemen.
  • Het is een project / vacature waarbij een langere inwerkperiode nodig is.
  • Er is meer zekerheid gewenst over commitment van de kandidaat.
  • De kandidaat wenst meer commitment (bijvoorbeeld wanneer hij/zij een vaste baan moet opzeggen).

Onze dienst Detacheren is de ultieme oplossing voor deze trajecten. Exact kent 2 vormen van detacheren:

  • Detacheren Basis
  • Detacheren Plus

Op basis van jullie wensen selecteert Exact de beste kandidaten. Je maakt kennis met hen en maakt zelf de keuze voor de best passende kandidaat.

Met deze kandidaat gaat Exact een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan voor de gewenste periode. Met detacheren kun je overigens niet alleen een project invullen, maar ook een alternatieve, langere proeftijd creëren, voordat je zelf een contract met de kandidaat aangaat.

Doordat de kandidaat op voorhand uitzicht heeft op een bepaalde periode van werk, verkrijg je meer zekerheid over de kandidaat en de kandidaat meer zekerheid over jullie.

Bovendien zorgt detacheren voor een aaneengesloten dienstverband ongeacht ziekte van de medewerker, waardoor je als eventueel opvolgend werkgever bij het zelf aanbieden van een contract meer opties hebt.

Detacheren Basis is in feite een meer uitgebreide vorm van uitzenden. Hiermee bereid je je bewust voor op opvolgend werkgeverschap, want je verbruikt een minimaal aantal contracten (bij voorkeur slechts één) en behoudt dus opties voor het vervolgcontract.

Tegelijkertijd heeft de kandidaat wel meer zekerheid vooraf, omdat de minimale periode dan al wordt vastgesteld. De kandidaat kan in deze situatie overigens wel tussentijds opzeggen en jullie in enkele specifieke gevallen ook. Uitgangspunt is uiteraard wel altijd dat beide partijen de gekozen periode met elkaar vol maken.

De verbintenis bij Deta plus is vergelijkbaar met een contract voor bepaalde tijd zoals je die zelf ook kunt sluiten met jullie medewerkers. De kandidaat en jullie geven elkaar commitment voor de gehele periode en kunnen beiden niet tussentijds opzeggen. Nog meer zekerheid voor beide partijen dus, dit echter zonder werkgeversrisco’s voor jullie.

In fase A, dus de eerste 78 weken van een bemiddeling, kun je nog kiezen tussen Uitzenden, Detacheren Basis en Detacheren Plus. In fase B heeft de medewerker sowieso recht op de eigenschappen van een Detacheren Plus overeenkomst.

Detacheren BasisDetacheren Plus
Contractsvorm:Detacheringsovereenkomst in fase A.Detacheringsovereenkomst in fase A of B.
Beloning:Gelijk aan de beloning van vaste medewerkers (conform inlenersbeloning).Gelijk aan de beloning van vaste medewerkers (conform inlenersbeloning).
Einde overeenkomst:Van tevoren vastgelegd, maar kandidaat kan tussentijds opzeggen.Van tevoren vastgelegd. Kandidaat kan niet tussentijds opzeggen.
Investering:Aantrekkelijk uurtarief door uitsluiting loondoorbetaling.Vast tarief op basis van contracturen.
Risico’s:Geen. Ziekte of minder werk brengen geen kosten met zich mee.Ziekte vormt geen risico.
Maximale periode:78 gewerkte weken (fase A).Maximale periode bedraagt 78 gewerkte weken (fase A) + 4 jaar (fase B).
Kosteloze overname:Na een vooraf overeengekomen aantal uur kunt u de flex-kracht kosteloos zelf in dienst nemen of de detacheringsperiode voortzetten met een lager doorlooptarief.Na een vooraf overeengekomen aantal uur kunt u de flex-kracht kosteloos zelf in dienst nemen of de detacheringsperiode voortzetten met een lager doorlooptarief.
Telling in ketenZiek ≠ einde overeenkomst (slechts 1 schakel verbruikt).

Optimaal voortraject voor opvolgend werkgeverschap.

Ziek ≠ einde overeenkomst (slechts 1 schakel verbruikt).

Optimaal voortraject voor opvolgend werkgeverschap.

ZekerheidMeer zekerheid en loyaliteit bij kandidaat en inlener dan bij uitzenden.Nog meer zekerheid en loyaliteit bij kandidaat en inlener dan bij detacheren basis.
Werving:Exact verzorgt zeer zorgvuldige selectie. Referentiechecks behoren tot de standaard procedure.Exact verzorgt zeer zorgvuldige selectie. Referentiechecks behoren tot de standaard procedure.

Geïnteresseerd? Neem vandaag nog contact met ons op.