DETACHEREN

Herkent u zich in de volgende situatie?
U heeft een extra medewerker nodig en…

  • De periode staat op voorhand vast, bijv. zwangerschapsverlof of duur van project.
  • U heeft de intentie om de kandidaat na de flexperiode zelf in dienst te nemen (zie ook: opvolgend werkgeverschap).
  • Het is een project / vacature waarbij een langere inwerkperiode nodig is.
  • Er is meer zekerheid gewenst over commitment van de kandidaat.
  • De kandidaat wenst meer commitment (bijvoorbeeld wanneer hij/zij een vaste baan moet opzeggen).

Onze dienst Detacheren is de ultieme oplossing voor deze trajecten.

Hoe lost Detacheren uw vraagstuk op?

Op basis van uw wensen selecteert Exact de beste kandidaten. U maakt kennis met hen en maakt de keuze voor de best passende kandidaat.

Met deze kandidaat gaat Exact een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aan om de beoogde projectduur te borgen. Middels detacheren kunt u overigens niet alleen een project invullen, maar ook een alternatieve, langere proeftijd creëren, voordat u zelf een contract met de kandidaat aangaat.

Doordat de kandidaat op voorhand uitzicht heeft op een bepaalde periode van werk, heeft u meer zekerheid over de kandidaat en de kandidaat meer zekerheid over u.

Bovendien zorgt detacheren voor een aaneengesloten dienstverband ongeacht ziekte van de medewerker, waardoor u als eventueel opvolgend werkgever bij het zelf aanbieden van een contract meer opties heeft.

Exact kent twee vormen van detacheren: Detacheren Basis en Detacheren Plus.

KENMERKEN DETACHEREN BASIS EN DETACHEREN PLUS:

Wat is het verschil tussen Detacheren Basis en Detacheren Plus

Met Detacheren Basis bereidt u zich vooral voor op opvolgend werkgeverschap. Het is eigenlijk een meer uitgebreide vorm van uitzenden. Maar u verbruikt een minimaal aantal contracten (bij voorkeur slechts één). De kandidaat kan in deze situatie wel tussentijds opzeggen en u in enkele specifieke gevallen ook. Deze dienst gaat gepaard met een scherp tarief, vergelijkbaar met dat van regulier uitzenden.

Met Detacheren Plus gaat u een stap verder

Deze verbintenis is vergelijkbaar met een contract voor bepaalde tijd zoals u die zelf ook kunt sluiten met uw medewerkers. De kandidaat en u geven elkaar commitment voor de gehele periode en kunnen beiden niet tussentijds opzeggen. Meer zekerheid voor beide partijen dus, dit echter zonder werkgeversrisco’s voor u.

In fase A, dus de eerste 78 weken van een bemiddeling, kunt u kiezen tussen Uitzenden, Detacheren Basis en Detacheren Plus. In fase B heeft de medewerker sowieso recht op de eigenschappen van een Detacheren Plus overeenkomst.

  Detacheren Basis Detacheren Plus
Contractsvorm: Detacheringsovereenkomst in fase A. Detacheringsovereenkomst in fase A of B.
Beloning: Gelijk aan de beloning van vaste medewerkers (conform inlenersbeloning). Gelijk aan de beloning van vaste medewerkers (conform inlenersbeloning).
Einde overeenkomst: Van tevoren vastgelegd, maar kandidaat kan tussentijds opzeggen. Van tevoren vastgelegd. Kandidaat kan niet tussentijds opzeggen.
Investering: Aantrekkelijk uurtarief door uitsluiting loondoorbetaling. Vast tarief op basis van contracturen.
Risico’s: Geen. Ziekte of minder werk brengen geen kosten met zich mee. Ziekte vormt geen risico.
Maximale periode: 78 gewerkte weken (fase A). Maximale periode bedraagt 78 gewerkte weken (fase A) + 4 jaar (fase B).
Kosteloze overname: Na 1040 uur kunt u de flex-kracht kosteloos zelf in dienst nemen of de detacheringsperiode voortzetten met een lager doorlooptarief. Na 1560 uur kunt u de flex-kracht kosteloos zelf in dienst nemen of de detacheringsperiode voortzetten met een lager doorlooptarief.
Telling in keten Ziek ≠ einde overeenkomst (slechts 1 schakel verbruikt).

Optimaal voortraject voor opvolgend werkgeverschap.

Ziek ≠ einde overeenkomst (slechts 1 schakel verbruikt).

Optimaal voortraject voor opvolgend werkgeverschap.

Zekerheid Meer zekerheid en loyaliteit bij kandidaat en inlener dan bij uitzenden. Nog meer zekerheid en loyaliteit bij kandidaat en inlener dan bij detacheren basis.
Werving: Exact verzorgt zeer zorgvuldige selectie. Referentiechecks behoren tot de standaard procedure. Exact verzorgt zeer zorgvuldige selectie. Referentiechecks behoren tot de standaard procedure.