OVERNAME WERKGEVERSCHAP

Het gaat tegenwoordig meer en meer over de snelheid en wendbaarheid van organisaties. Onzekerheid en onverwachte ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer organisaties bewust kiezen voor het opbouwen van een flexibele schil. Ook als antwoord op de aanzienlijke financiële risico’s die verbonden zijn aan het voeren van werkgeverschap natuurlijk. Heeft uw organisatie de veerkracht en flexibiliteit om mee te bewegen? Payrolling of Maatwerk Werkgeverschap via Exact personeelsintermediair vormt een aantrekkelijke optie in uw optimale mix tussen vast en flexibel personeel.

  • Wens om meer flexibiliteit in de grootte van uw personeelsbestand aan te brengen.
  • Wens om ziekterisico af te wentelen.
  • Hoge omloopsnelheid in personeel.
  • U wilt zich richten op uw core business i.p.v. op personeelszaken.
  • Binnen uw organisatie is (te) weinig kennis aanwezig m.b.t. arbeidszaken.
  • Er is nog wel werk, maar u kunt zelf geen medewerkers meer in dienst nemen.
  • U wilt geen afscheid nemen van een medewerker maar mag/kan geen onbepaalde tijdscontracten meer aanbieden
  • Wens om loonkosten beter te beheersen.
  • U heeft een medewerker gevonden maar vindt de mogelijkheden om een proeftijd aan te gaan te beperkt.
  • U wilt uw eigen arbeidsvoorwaarden ook voor flexibele medewerkers laten gelden.

Dan is een gesprek met een specialist van Exact personeelsintermediair zeker een goed idee!

Onze payroll specialisten adviseren u over de ultieme mix van vast en flexibel. Van zekerheid en flexibiliteit in uw personeelsbestand. Bij ons geen standaard oplossingen: Maatwerk is onze kracht. Zorg dat u geen kansen mist voor uw organisatie en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Bij Payrolling verzorgt u zelf de werving en selectie van nieuwe medewerkers maar Exact gaat de arbeidsrelatie met hen aan. De administratieve en juridische verplichtingen van het werkgeverschap worden hiermee overgedragen aan Exact.

Wij nemen de gehele uitvoering van de contract- en salarisadministratie plus de risico’s over. Op de werkplek bent u uiteraard zelf verantwoordelijk voor sturing en begeleiding.

De medewerker valt via Exact onder de ABU-cao voor flexkrachten en werkt dus op basis van een uitzend- of detacheringsovereenkomst. Hierdoor kan u als werkgever ook voor zelf geworven medewerkers gebruik maken van de 5,5 jaar flexibiliteit in contracten van uitzenden en detacheren. U betaalt alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren en ontvangt geen factuur bij ziekte of verlof.