Payrolling: uitstekend werkgeverschap gegarandeerd

Het gaat tegenwoordig meer en meer over de snelheid en wendbaarheid van organisaties. Onzekerheid en onverwachte ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer organisaties bewust kiezen voor het opbouwen van een flexibele schil. Ook als antwoord op de aanzienlijke financiële risico’s die verbonden zijn aan het voeren van werkgeverschap natuurlijk. Heeft jouw organisatie de veerkracht en flexibiliteit om mee te bewegen? Payrolling of Maatwerk Werkgeverschap via Exact personeelsintermediair vormt een aantrekkelijke optie in de optimale mix tussen vast en flexibel personeel.

  • De markt vraagt dat je snel meer flexibiliteit in de grootte van het personeelsbestand aan kan brengen.
  • Liever loop je geen risico bij ziek personeel.
  • Er is een hoge omloopsnelheid in bepaalde functies.
  • Je wilt je aandacht liever besteden aan de core business dan aan personeelszaken.
  • Binnen de organisatie is (te) weinig kennis aanwezig m.b.t. arbeidszaken.
  • Er is nog wel werk, maar je kunt zelf geen medewerkers meer in dienst nemen.
  • Je wilt geen afscheid nemen van een medewerker maar mag/kan geen onbepaalde tijdscontracten meer aanbieden
  • Wens om loonkosten beter te beheersen.
  • Je hebt een medewerker gevonden maar vindt de mogelijkheden om een proeftijd aan te gaan te beperkt.
  • Je wilt jullie eigen arbeidsvoorwaarden ook voor flexibele medewerkers laten gelden.
Bespaar werk met Exact pi

Onze specialisten adviseren je over de ultieme mix van vast en flexibel. Van zekerheid en flexibiliteit in het personeelsbestand. Bij ons geen standaard oplossingen: Maatwerk is onze kracht. Zorg dat jullie geen kansen missen voor jullie organisatie en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Bij Payrolling verzorg je zelf de werving en selectie van nieuwe medewerkers maar Exact gaat de arbeidsrelatie met hen aan. De administratieve en juridische verplichtingen van het werkgeverschap worden hiermee overgedragen aan Exact.

Wij nemen de gehele uitvoering van de contract- en salarisadministratie plus de risico’s over. Op de werkplek blijf je uiteraard zelf verantwoordelijk voor sturing en begeleiding.

De medewerker valt via Exact onder de ABU-cao voor flexkrachten. Hierdoor kan je als werkgever ook voor zelf geworven medewerkers gebruik maken van de 5,5 jaar flexibiliteit in contracten.

Groot voordeel: je betaalt alleen voor de daadwerkelijk gewerkte uren en ontvangt geen factuur bij ziekte of verlof.

N.b vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Wij zorgen er uiteraard voor dat onze payroll-dienstverlening hier optimaal op aansluit.

Onze maatwerk-oplossingen gaan nog een stap verder. Bij maatwerk overname werkgeverschap vullen wij de zgn. inlenersbeloning aan en nemen wij zoveel mogelijk arbeidsvoorwaarden van jullie organisatie één op één over, waardoor het verschil tussen vaste medewerkers en flexmedewerkers nog kleiner wordt. Uiteraard maak je hierbij wel gebruik van de flexibiliteit die de ABU-cao biedt qua aantal en duur van tijdelijke contracten. Uitstekend werkgeverschap met beperkte risico’s, dat is ons Maatwerk.

Meer weten? Neem contact op met Eva.