Payrolling: uitstekend werkgeverschap gegarandeerd

Het gaat tegenwoordig meer en meer over de snelheid en wendbaarheid van organisaties. Onzekerheid en onverwachte ontwikkelingen zorgen ervoor dat steeds meer organisaties bewust kiezen voor het opbouwen van een flexibele schil. Ook als antwoord op de aanzienlijke financiële risico’s die verbonden zijn aan het voeren van werkgeverschap natuurlijk. Heeft jouw organisatie de veerkracht en flexibiliteit om mee te bewegen? Payrollen of Flex Werkgeverschap via Exact personeelsintermediair vormt een aantrekkelijke optie in de optimale mix tussen vast en flexibel personeel.

 • De markt vraagt dat je snel meer flexibiliteit in de grootte van het personeelsbestand aan kan brengen.
 • Liever loop je geen risico bij ziek personeel.
 • Er is een hoge omloopsnelheid in bepaalde functies.
 • Je wilt je aandacht liever besteden aan de core business dan aan personeelszaken.
 • Binnen de organisatie is (te) weinig kennis aanwezig m.b.t. arbeidszaken.
 • Er is nog wel werk, maar je kunt zelf geen medewerkers meer in dienst nemen.
 • Wens om loonkosten beter te beheersen.
 • Je hebt een medewerker gevonden maar vindt de mogelijkheden om een proeftijd aan te gaan te beperkt.
 • Je wilt jullie eigen arbeidsvoorwaarden ook voor flexibele medewerkers laten gelden.

Onze specialisten adviseren je over de ultieme mix van vast en flexibel. Van zekerheid en flexibiliteit in het personeelsbestand. Bij ons geen standaard oplossingen: Maatwerk is onze kracht. Afhankelijk van de keuze of Exact wel of geen rol zal spelen in de werving & selectie bieden wij 2 oplossingen:

 • Exact heeft geen rol in de werving > Payrolling
 • Exact heeft wel een rol in de werving > Flex werkgeverschap

In beide gevallen is uitstekend werkgeverschap met zorg en aandacht gegarandeerd.

Zorg dat jullie geen kansen missen voor jullie organisatie en vraag een vrijblijvend adviesgesprek aan!

Bij Payrolling verzorg je zelf de werving en selectie van nieuwe medewerkers maar Exact gaat de arbeidsrelatie met hen aan. De administratieve en juridische verplichtingen van het werkgeverschap worden hiermee overgedragen aan Exact.

Wij nemen de gehele uitvoering van de contract- en salarisadministratie plus de risico’s over. Op de werkplek blijf je uiteraard zelf verantwoordelijk voor sturing en begeleiding.

De payroll-medewerker valt sinds de inwerkingtreding van de WAB (wet arbeidsmarkt in balans) onder het Periode-ketensysteem en heeft recht op alle arbeidsvoorwaarden zoals die ook gelden voor je eigen medewerkers (tot 2021 uitgezonderd de pensioenregeling).

Periode-ketensysteem

Periode-ketensysteem-BW

Bij Flex Werkgeverschap heeft Exact een aandeel in de werving en selectie van de medewerker. Bijvoorbeeld doordat alle sollicitanten door Exact worden beoordeeld. Exact gaat vervolgens de arbeidsrelatie met de medewerker aan. De administratieve en juridische verplichtingen van het werkgeverschap worden hiermee overgelaten aan Exact.

Wij nemen de gehele uitvoering van de contract- en salarisadministratie plus de risico’s op ons. Op de werkplek ben je uiteraard zelf verantwoordelijk voor sturing en begeleiding.

De medewerker valt via Exact onder de ABU-cao voor flexkrachten. Hierdoor kan je als werkgever ook voor deze medewerkers gebruik maken van de 5,5 jaar flexibiliteit in contracten. de medewerker wordt beloond conform de 6 elementen van de inlenersbeloning uit de ABU cao.

ABU fasensysteem

ABU CAO fasensysteem flexkrachten