Werken met Exact

Exact is een eigenzinnige personeelsintermediair die zowel Hoofd als Hart gebruikt tijdens het zakendoen. Met meer dan 50 jaar ervaring ondersteunen wij werkgevers, recruiters en HR adviseurs. Zowel bij personeelsbemiddeling als bij andere personeelsvraagstukken.

 • Maatwerk toegespitst op uw situatie. Alles is mogelijk en wij overtreffen graag uw verwachtingen!
 • Een betrouwbare partner. Exact is al meer dan 50 jaar actief in flexbranche, lid van ABU, SNA-gecertificeerd en in het bezit van een G-rekening en de modernste recruitmentsystemen.
 • Een vast en kundig contactpersoon. Wij werken volgens GROOTS, wat staat voor Gedreven, Respectvol, Op de hoogte, Ongewoon, Transparant en Slim
 • Een groot netwerk van kandidaten en wervingskanalen.
 • Zorgvuldige selectie en begeleiding van uw flexkrachten
 • Stipte en correcte salarisbetaling
 • Uitstekende after service
 • Helder en eerlijk advies
 • Een partner die zich met hart en ziel voor u en uw organisatie inzet
 • { Ik heb in mijn carrière als HR manager heel veel bureaus en recruiters voorbij zien komen en kan eerlijk zeggen dat de dienstverlening van Exact een verademing is. Eva is onze accountmanager en eerste aanspreekpunt. Zeer professioneel, ervaren, slim, schakelt snel en is heel goed bereikbaar. Ze neemt verantwoordelijkheid en geeft als eerste toe als er iets fout is gegaan. Daarnaast is ze ook in staat feedback te geven en ons zo ook scherp te houden. Continuïteit, flexibiliteit en dan ook nog goede kandidaten leveren. Een hele fijne samenwerking! }

  Esther Kuneken - HR Manager BMW Financial Services

De meeste flexdiensten zijn gebaseerd op de ruimere mogelijkheden die het uitzend-fasen-systeem biedt aan personeelsintermediairs. Namelijk tot wel 5,5 jaar flexibiliteit! Wij maken ter verduidelijking de vergelijking met het periode-ketensysteem.

Het periode-ketensysteem wordt beschreven in het Burgerlijk Wetboek en geldt voor reguliere werkgevers bij tijdelijke contracten. Het woord ‘periode’ staat voor de periode van maximaal twee jaar en het woord ‘keten’ staat voor de ketens van tijdelijke contracten.

In het kort: een werkgever kan sinds 1 juli 2015 maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd achter elkaar afsluiten binnen maximaal twee jaar. Onderbrekingen van zes maanden of korter tellen mee voor de berekening van die periode. Zodra voor de vierde keer een contract wordt afgesloten óf zodra de totale keten van contracten meer dan twee jaar duurt, gaat het tijdelijke contract automatisch over in een contract voor onbepaalde tijd. Zo kan het gebeuren dat u na drie halfjaarcontracten al voor de keuze staat of u een medewerker laat gaan of een onbepaalde tijdscontract aanbiedt.

N.b vanaf 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans in werking. Daarin wordt de keten weer verlengd naar max. 3 contracten in 3 jaar. Wij zorgen er uiteraard voor dat onze dienstverlening hier optimaal op aansluit.

Het fasensysteem uit de uitzend-cao van de ABU, waarbij Exact is aangesloten, beschrijft welke en hoeveel overeenkomsten personeelsintermediairs mogen aanbieden voordat er sprake is van een vast dienstverband.

In het kort: Het fasensysteem, beslaat 2 fasen (fase A – 78 gewerkte weken en fase B – 4 jaar) alvorens een contract voor onbepaalde tijd moet worden gesloten (fase C). De twee genoemde fasen duren gezamenlijk 5,5 jaar en in deze periode kunnen veel meer dan 3 verschillende tijdelijke contracten worden gesloten. In fase A kunt u gedurende 78 weken een onbeperkt aantal contracten sluiten en bovendien kiezen tussen uitzenden of detacheren. Fase B duurt max. 4 jaar en leidt altijd tot een detacheringsovereenkomst (oftewel een overeenkomst voor bepaalde tijd). In fase B kunnen 6 contracten gegeven worden.

Dit systeem betekent concreet dat medewerkers die via Exact bij u werkzaam zijn meer mogelijkheden tot flexibiliteit bieden gedurende een langere periode.

Meer weten? Bel ons gerust!

Werkt u met flexkrachten dan is het begrip opvolgend werkgeverschap van groot belang. Opvolgend werkgeverschap is van toepassing als een werknemer, die al langer bij een bepaald bedrijf werkt, vervolgens via een andere werkgever in dezelfde functie bij hetzelfde bedrijf doorwerkt. De nieuwe ‘opvolgend’ werkgever is verplicht om rekening te houden met de eerder gewerkte periodes en contracten van de werknemer, bij de keuze van het contract dat hij de werknemer aanbiedt.

U krijgt hier bijvoorbeeld mee te maken wanneer u een uitzendkracht na een periode van uitzenden zelf in dienst neemt. Zijn er al 3 uitzendcontracten vergeven (dit kan al na 2x ziekte van de uitzendkracht het geval zijn) dan kunt u als opvolgend werkgever alleen nog een onbepaalde tijdscontract bieden. Overigens, met onze dienst detacheren Basis voorkomen wij deze situatie.

Opvolgend werkgeverschap werkt ook andersom. Als Exact het werkgeverschap van medewerkers tussentijds van u overneemt, bepalen wij de duur van het reeds verstreken dienstverband en vertalen dat naar de positie van de medewerker in het ABU fasensysteem. Het gaat hierbij alleen om de duur, het aantal bepaalde tijdscontracten is niet van belang.

Voorbeeld: Een medewerker heeft drie maal een halfjaarcontract gekregen bij bedrijf X. Helaas mag bedrijf X geen onbepaalde tijdscontracten meer aangaan. Exact neemt het formele werkgeverschap tussentijds over en is opvolgend werkgever.

De medewerker wordt nu ingeschaald in het ABU-CAO fasensysteem. Fase A is reeds verstreken door de anderhalf jaar die de medewerker al bij bedrijf X heeft gewerkt. Door deze medewerker onder te brengen bij Exact kunnen wel nog 6 tijdelijke contracten gedurende 4 jaar in fase B gegeven worden. Een prima oplossing om de ervaring en kennis van de medewerker langer in te kunnen zetten zonder de flexibiliteit in de grootte van het personeelsbestand te verliezen.