Flexwerken via Exact

Wanneer je werkt op basis van een uitzend- of detacheringsovereenkomst bij één van onze opdrachtgevers dan is Exact jouw formele werkgever. Wij noemen dat flexwerken omdat er geen sprake is van een vast dienstverband. Recruitmentbureau Exact doet er alles aan om een goede werkgever te zijn en wij nemen de verantwoordelijkheden die hierbij horen dan ook zeer serieus. Jij kunt er dan ook op rekenen dat alle administratieve handelingen en de salarisbetaling zeer zorgvuldig en met inachtneming van alle regels worden verzorgd.

Daarnaast staat er een heel team voor je klaar om je te ondersteunen in je loopbaan. Wij onderhouden regelmatig contact met jou, willen je ècht kennen en je kunt met al jouw vragen bij ons terecht. Wij doen ons werk met Hoofd én Hart en dat merk je.

Jij kunt rekenen op

 • snelle, juiste betaling
 • gemakkelijk online uren declareren (met een app)
 • dezelfde beloning als vaste medewerkers
 • diverse kortingsregelingen
 • pensioenopbouw na 26 weken
 • scholingsmogelijkheden
 • vaste contactpersonen
 • persoonlijk contact
 • deskundig advies

Als je werkt via een uitzend- of detacheringsovereenkomst dan brengt dat altijd een aantal specifieke eigenschappen en afspraken met zich mee. Deze staan grotendeels besproken in de de CAO voor flexkrachten. Deze CAO kent een fasensysteem met 3 fasen: A, B en C. Afhankelijk van in welke fase je je bevindt, bouw je steeds meer rechten en zekerheden op.

Je begint doorgaans te werken in fase A. Deze fase duurt 78 gewerkte weken. Alle weken waarin je hebt gewerkt worden meegeteld, het maakt hierbij niet uit hoeveel uur je hebt gewerkt. In fase A kun je een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten krijgen bij verschillende opdrachtgevers en voor verschillende periodes. Zowel jij als de opdrachtgever beschikken over veel flexibiliteit in deze fase. Dat is geregeld met het uitzendbeding. Je kunt hierdoor op elk moment aangeven te willen stoppen met werken en hoeft dit slechts één dag van tevoren te melden. Ook de opdrachtgever kan aangeven dat de opdracht stopt. Hiervoor gelden aanzegtermijnen, die langer worden, als je ergens langer hebt gewerkt. In fase A kun je ook werken volgens een uitzendovereenkomst zonder dit uitzendbeding. Dan spreek je met elkaar af voor een bepaalde periode met elkaar te werken, zonder dat de opdracht op elk moment kan worden opgezegd. Dat is dan een detacheringsovereenkomst.

Na 78 gewerkte weken kom je automatisch in fase B terecht. In deze fase, die maximaal vier jaar duurt, heb je recht op overeenkomsten voor bepaalde tijd, oftewel detacheringsovereenkomsten. De einddatum van de contracten staat dus vast. Dit kunnen maximaal 6 verschillende contracten zijn. Wanneer de opdrachtgever de opdracht stopzet, wordt jouw overeenkomst met ons niet beëindigd. Dat betekent dat wij op zoek gaan naar een andere passende baan voor jou en dat je in de tussentijd (gedeeltelijk) wordt doorbetaald.

Wanneer de vier jaar van fase B zijn verstreken of er een zevende contract wordt afgesloten, stroom je in in fase C. Een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd bij Exact. Hierbij is dus geen duur van de opdracht of einddatum bekend. Exact moet ervoor zorgen dat er steeds weer werk voor jou beschikbaar is bij haar opdrachtgevers.

Als je werkt via een uitzend- of detacheringsovereenkomst dan brengt dat altijd een aantal specifieke eigenschappen en afspraken met zich mee:

Bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) bouw je 25 vakantiedagen per jaar op. Als flexkracht spaar je voor deze vakantiedagen en apart ook voor kort verzuim. Over elk uur dat je werkt wordt een bepaald percentage van het bruto-uurloon weggezet. Hierdoor bouw je tegoeden op en krijg je vervolgens doorbetaald wanneer je vakantie opneemt of bijv. onder werktijd naar een dokter moet. Zie ook loonstrook & reserveringen.

Exact heeft conform de CAO een pensioenregeling getroffen voor haar flexkrachten. Na 26 gewerkte weken ga je hierdoor pensioen opbouwen. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door StiPP. Meer informatie over deze regeling vind je op stippensioen.nl.

Of je je reiskosten vergoed krijgt, hangt af van de regels bij de opdrachtgever waar je werkt. Je wordt immers gelijk beloond als vaste krachten. Een flexkracht die reiskosten vergoed krijgt, kan deze tot maximaal 3 maanden na de reisdatum declareren. Zorg dus dat je de reisbewijzen of ov-chip uitdraai op tijd naar ons opstuurt.

Als uitzendkracht ben je verzekerd voor de Ziektewet. Afhankelijk van de fase waarin je zit, heb je bij ziekte recht op een Ziektewet-uitkering of op doorbetaling van je loon.

Heb je een uitzendovereenkomst (periode staat niet vast)?
Dan eindigt de arbeidsovereenkomst direct als je ziek wordt. Exact hoeft jou geen loon door te betalen. Wel heb je na 2 wachtdagen recht op een Ziektewet-uitkering van 70%. Deze wordt aangevuld tot 90% in het eerste ziektejaar en 80% in het tweede ziektejaar en uitbetaald door FlexCom4.

Heb je een detacheringsovereenkomst (periode staat vast)?
Dan betaalt Exact 90% van je loon door zolang je tijdelijke contract nog loopt. Er is één wachtdag, je krijgt dus vanaf de tweede ziektedag doorbetaald. Deze uitbetalingen worden door Exact verzorgd. Ben je nog ziek op het moment dat je contract afloopt, dan heb je vanaf dan recht op een ziektewet-uitkering.

Verloningsdata 4-wekelijks

 • week 1-4: dinsdag 02-02-2021
 • week 5-8: dinsdag 02-03-2021
 • week 9-12: dinsdag 30-03-2021
 • week 13-16: woensdag 28-04-2021
 • week 17-20: woensdag 26-05-2021
 • week 21-24: dinsdag 22-06-2021
 • week 25-28: dinsdag 20-07-2021
 • week 29-32: dinsdag 17-08-2021
 • week 33-36: dinsdag 14-09-2021
 • week 37-40: dinsdag 12-10-2021
 • week 41-44: dinsdag 09-11-2021
 • week 45-48: dinsdag 07-12-2021
 • week 49-52: dinsdag 07-12-2021
 • wek 53: dinsdag 04-01-2022

 

Aanleveren van jouw uren bij voorkeur op vrijdag of uiterlijk maandag.

Lever jij je uren wekelijks aan, dan worden zij iedere dinsdag verloond.

 • { I found my experience with Exact very easy and straight forward. They were friendly and professional and matched me up to the right company. They even check in months later to see how your getting on! My Dutch isn’t great but they were patient and helped me in English too. If I had to look for a job again I would definitely re-use their services. }

  Rebecca Beddard

Bekijk alle vacatures