Loonstrook

Werk jij met een uitzend- of detacheringsovereenkomst via Exact, dan mailt Exact jou elke 4 weken de loonstroken van de achterliggende periode. Op die loonstrook staan veel verschillende termen om te komen van jouw brutoloon naar jouw nettoloon. Een aantal hiervan wordt hier kort toegelicht:

ZVW wg: werkgeversgedeelte dat Exact betaalt voor de zorgverzekeringswet.

WW wn: werknemersgedeelte dat jij betaalt voor de Werkloosheidswet.

Loonheffing: voorheffing voor de inkomstenbelasting die Exact voor jou inhoudt en afdraagt aan de Belastingdienst.

ZVW wn: inkomensafhankelijke werknemersgedeelte dat jij betaalt voor de Zorgverzekeringswet.

Nettoloon: jouw loon na aftrek van belastingen en sociale lasten. Dit is dus wat je netto hebt verdiend.

Wachtdagcompensatie: een uitkering ter compensatie voor een wachtdag die niet uitbetaald wordt bij ziekte.

Betaald per bank: bedrag dat Exact aan jou heeft overgemaakt.

Reserveringen: in deze tabel zie je precies hoeveel geld er is gereserveerd voor jouw vakantiedagen en vakantiegeld. “Nieuw saldo” geeft de meest actuele stand weer.

Cumulatieven: de diverse saldi van het gehele jaar bij elkaar opgeteld, bijvoorbeeld hoeveel reiskosten jij in totaal hebt ontvangen in dit jaar.

Als flexkracht spaar je voor vakantiedagen, kort verzuim en vakantietoeslag. Over elk uur dat je werkt wordt een bepaald percentage van het bruto-uurloon weggezet. Hierdoor bouw je een tegoed op en krijg je vervolgens doorbetaald wanneer je vakantie opneemt of bijv. onder werktijd naar de huisarts moet. Dit noemt men de reserveringen.

Vakantiegeld
De vakantietoeslag ofwel het vakantiegeld krijg je automatisch één keer per jaar uitbetaald in de maand juni. Deze is opgebouwd uit 8,33% van brutoloon plus reservering vakantiedagen. Onder dit brutoloon vallen: de gewerkte uren, betaalde ziekte-uren, feestdagen en toeslaguren (dus géén overwerkuren en bruto vergoedingen). Als je dienstverband eindigt worden alle individueel gespaarde reserveringen in één keer uitgekeerd.

Vakantiedagen en bijzonder verlof
Als flexkracht spaar je voor vakantiedagen en kort verzuim. Over elk uur dat je werkt wordt een bepaald percentage van het bruto-uurloon weggezet. Hierdoor bouw je een tegoed op en krijg je vervolgens doorbetaald wanneer je vakantie opneemt of bijv. onder werktijd naar een dokter moet. Bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) bouw je 25 vakantiedagen per jaar op.

Feestdagen
Officieel erkende feestdagen krijg je doorbetaald wanneer je normaal gesproken op deze dag gewerkt zou hebben.

Bekijk alle vacatures