Ziekmelding

Als je onverhoopt arbeidsongeschikt bent, is het natuurlijk zaak dat de betrokken partijen daarvan tijdig op de hoogte zijn. Gaat het om wat meer dan een griepje, komen er meer zaken bij kijken. Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren namelijk samen verantwoordelijk voor de re-integratie. In onze ziekteprotocollen lees je precies wat er van je verwacht wordt als je ziek bent, maar ook wat je van Exact mag verwachten. Het is daarbij van belang of je werkt op basis van een detacherings- of een uitzendovereenkomst.

Je meldt je voor 9.00 uur ziek bij jouw Exact-kantoor en het bedrijf waar je werkzaam bent. Geef aan Exact ook het adres door waar je op dat moment bent, in verband met het bezoek van de controlerende arts. Meer informatie hierover vind je in het ‘Ziekteprotocol’ dat hoort bij jouw contractsvorm:

Heb je een uitzendovereenkomst (periode staat niet vast)?
Op de dag dat je weer beter bent, moet je FlexCom4 voor 9.00 uur bellen op telefoonnummer 024–3741666 om je beter te melden.

Je meldt je voor 9.00 uur ziek bij jouw Exact-kantoor en het bedrijf waar je werkzaam bent. Geef aan Exact ook het adres door waar je op dat moment bent, in verband met het bezoek van de controlerende arts. Meer informatie hierover vind je in het ‘Ziekteprotocol’ dat hoort bij jouw contractsvorm:

Heb je een detacheringsovereenkomst (periode staat vast)?
Op de dag dat je weer beter bent, moet je jouw Exact-kantoor voor 9.00 uur bellen om je beter te melden.

Bekijk alle vacatures