Artificial intelligence: de impact op hr en werving

Geavanceerde AI-technologieën stellen HR-professionals meer en meer in staat om hun processen te transformeren en de kwaliteit van hun werk te verbeteren. In dit artikel onderzoeken we zes cruciale inzichten met betrekking tot de impact van AI op HR en werving.

Deel blog

AI: impact op HR en werving

De impact van AI op HR en Werving:
6 cruciale Inzichten

In de wereld van vandaag heeft AI een stevige voet aan de grond gekregen in alle bedrijfssectoren, en HR en werving zijn geen uitzondering. De opkomst van geavanceerde AI-technologieën stelt HR-professionals in staat om hun processen te transformeren en de kwaliteit van hun werk te verbeteren. In dit artikel onderzoeken we zes cruciale inzichten met betrekking tot de impact van AI op HR en werving. We zetten elk inzicht uiteen, geven voorbeelden en gaan dieper in op hoe en waarom deze technologieën een gamechanger zijn in het HR-landschap.

1. Versnelling van de wervingscyclus met AI

Een van de meest opvallende voordelen van het gebruik van AI in HR is het vermogen om de wervingscyclus aanzienlijk te versnellen. Dit omvat het automatiseren van taken zoals cv-screening, sollicitatiegespreksplanning en kandidaatbeoordeling, wat resulteert in aanzienlijke tijdsbesparingen voor HR-professionals. Laten we dieper ingaan op hoe dit werkt en waarom het zo cruciaal is.

Hoe werkt dit?
De versnelling van de wervingscyclus wordt mogelijk gemaakt door verschillende AI-technologieën, waarvan Natural Language Processing (NLP) en Machine Learning (ML) twee prominente zijn.

NLP wordt gebruikt om cv’s te analyseren op basis van sleutelwoorden en vaardigheden. Deze technologie maakt het mogelijk om razendsnel geschikte kandidaten te identificeren op basis van de overeenkomsten tussen hun cv’s en de vereisten voor de functie. Het elimineert het tijdrovende handmatige proces van het doorploegen van talloze cv’s.

ML daarentegen heeft de capaciteit om patronen te herkennen in cv’s en sollicitatiegesprekken. Door het analyseren van historische gegevens kan ML HR-professionals helpen om betere beslissingen te nemen over welke kandidaten verder moeten worden beoordeeld. Het begrijpt welke kandidaten in het verleden succesvol waren in vergelijkbare functies en identificeert zo veelbelovende potentiële aanwinsten.

Waarom is dit zo belangrijk?
De versnelling van de wervingscyclus heeft een domino-effect op het hele HR-ecosysteem. Ten eerste betekent een kortere wervingscyclus dat organisaties talent sneller kunnen aantrekken, wat essentieel is in een competitieve arbeidsmarkt. Het bespaart HR-professionals kostbare tijd die ze kunnen besteden aan strategische initiatieven en relatiebeheer. Bovendien leidt het tot een betere candidate experience, omdat kandidaten sneller feedback krijgen en sneller aan de slag kunnen.

Voorbeelden

 • LinkedIn maakt gebruik van AI om cv’s te screenen en kandidaten te beoordelen. Hun AI-technologie analyseert cv’s op basis van sleutelwoorden en vaardigheden, wat recruiters helpt om snel kandidaten te vinden die een goede match zijn voor een functie.
 • Amazon maakt gebruik van AI om sollicitatiegesprekken te plannen. Hun AI-technologie stelt sollicitanten vragen over hun beschikbaarheid en voorkeuren, wat resulteert in een efficiëntere planning van sollicitatiegesprekken.
 • IBM past AI toe om kandidaten te beoordelen. Hun AI-technologie beoordeelt kandidaten op basis van hun cv, sollicitatiebrief en sollicitatiegesprek. Dit helpt recruiters om betere beslissingen te nemen over welke kandidaten verder moeten worden beoordeeld.

2. Reductie van bias in werving met AI

Een van de meest persistente uitdagingen in werving is de invloed van bias, waarbij kandidaten worden afgewezen op basis van onbewuste vooroordelen. AI-technologieën kunnen hier een kritieke rol spelen door objectieve criteria te hanteren voor kandidaatbeoordeling.

Hoe werkt dit?
AI in HR kan kandidaten evalueren op basis van puur objectieve factoren zoals vaardigheden, ervaring en opleiding. Dit elimineert grotendeels het risico van persoonlijke vooroordelen die recruiters kunnen hebben bij het beoordelen van kandidaten.

Waarom is dit zo belangrijk?
Bias in werving is een groot probleem dat de diversiteit en inclusie binnen organisaties kan ondermijnen. Door AI te gebruiken om objectieve criteria te hanteren, kunnen organisaties de kans op discriminatie minimaliseren en zorgen voor eerlijke kansen voor alle kandidaten.

Voorbeelden

 • Rippling past AI toe om cv’s te screenen op basis van objectieve criteria, zoals vaardigheden en opleiding. Dit helpt om bias te verminderen die anders door menselijke beoordelaars kan worden geïntroduceerd.
 • Textio gebruikt AI om sollicitatiebrieven te beoordelen op basis van objectieve criteria, zoals taalgebruik en grammatica. Dit helpt om bias te verminderen die kan ontstaan door de persoonlijke voorkeuren van recruiters.

3. Dieper Inzicht in Kandidaten met AI

AI-technologieën gaan nog een stap verder door HR-professionals te helpen kandidaten grondiger te begrijpen, met inbegrip van hun gedrag en motivatie. Dit inzicht kan van onschatbare waarde zijn bij het vinden van de juiste match tussen kandidaten en functies.

Hoe werkt dit?
AI-technologieën analyseren kandidaten op basis van hun online gedrag, zoals hun social media-profielen en zoekgeschiedenis. Dit stelt HR-professionals in staat om een dieper begrip te krijgen van de interesses en motivaties van kandidaten.

Waarom is dit zo belangrijk?
Het begrijpen van kandidaten op een dieper niveau is van cruciaal belang om de juiste match te maken tussen kandidaten en functies. Dit resulteert in betere aanwervingen en langdurige arbeidsverhoudingen.

Voorbeelden

 • HireVue maakt gebruik van AI om sollicitatievideo’s te analyseren op basis van non-verbale signalen zoals gezichtsuitdrukkingen en lichaamstaal. Hierdoor kunnen HR-professionals een dieper inzicht krijgen in de persoonlijkheid en motivatie van kandidaten.
 • LinkedIn gebruikt AI om kandidaten te matchen met vacatures op basis van hun vaardigheden en interesses. Hierdoor kunnen HR-professionals de juiste kandidaten voor de juiste functies vinden.

4. Medewerkers ontwikkelen en evalueren met AI

AI biedt niet alleen voordelen in het wervingsproces, maar kan ook worden ingezet om de ontwikkeling en evaluatie van medewerkers te verbeteren. AI-gebaseerde leersystemen bieden toegang tot relevante trainingsmaterialen en bieden feedback over prestaties.

Hoe werkt dit?
Deze AI-gebaseerde systemen identificeren medewerkers die behoefte hebben aan specifieke training, bieden relevante leerinhoud aan en volgen de voortgang van medewerkers. Dit stelt HR-professionals in staat om gepersonaliseerde ontwikkelingsplannen op te stellen en de groei van individuele medewerkers te volgen.

Waarom is dit zo belangrijk?
Het ontwikkelen en beoordelen van medewerkers is een essentieel onderdeel van HR. AI maakt het mogelijk om dit proces te stroomlijnen en te personaliseren, wat resulteert in gemotiveerde en beter presterende medewerkers.

Voorbeelden

 • LinkedIn Learning gebruikt AI om medewerkers te helpen bij het leren van nieuwe vaardigheden. De AI-technologie kan medewerkers helpen bij het vinden van relevante trainingsmaterialen en hun voortgang bijhouden.
 • Microsoft Teams: Microsoft Teams past AI toe om medewerkers te ondersteunen bij het geven van feedback. Deze AI-technologie helpt medewerkers om feedback te geven op een objectieve en consistente manier, wat resulteert in effectievere communicatie.
 • IBM Watson Talent gebruikt AI om medewerkers te helpen bij het ontwikkelen van hun carrière. Deze AI-technologie identificeert de sterke punten en zwakke punten van medewerkers en wijst ontwikkelingsmogelijkheden aan.

5. Verbetering van de Employee experience met AI

Een positieve employee experience is van essentieel belang voor het behouden van talent en het stimuleren van productiviteit. AI kan hierbij een grote rol spelen door het gebruik van chatbots en feedbacksystemen.

Hoe werkt dit?
AI-gebaseerde chatbots bieden medewerkers ondersteuning bij vragen en problemen, 24/7 beschikbaar en snel in het verstrekken van informatie. Feedbacksystemen gebruiken AI om medewerkers inzicht te geven in hun prestaties en ontwikkeling.

Waarom is dit zo belangrijk?
Een verbeterde employee experience leidt tot een hogere mate van betrokkenheid, tevredenheid en behoud van medewerkers. Het kan ook de productiviteit en het welzijn van medewerkers bevorderen.

Voorbeelden
Amazon maakt gebruik van AI om vragen van medewerkers te beantwoorden. Hun AI-aangedreven chatbot staat klaar om medewerkers te helpen met vragen over hun werk, voordelen of HR-beleid, wat zorgt voor een snelle en gemakkelijke toegang tot informatie.

Google past AI toe om medewerkers feedback te geven. Hun AI-technologie biedt medewerkers inzicht in hun werkprestaties op een objectieve en constructieve manier, wat bijdraagt aan hun ontwikkeling en groei.

6. AI is ook toegankelijk voor kleinere organisaties

Voor kleinere organisaties (denk aan 5 tot 50 medewerkers) kunnen AI-toepassingen net zo waardevol zijn, zij het met aanpassingen op het gebied van schaal en budget. Richt je niet op maatwerk, maar sluit je aan bij initiatieven die voor specifiek jouw vakgebied of branche worden aangeboden. Hier zijn enkele aanbevelingen voor kleinere bedrijven om optimaal te profiteren van AI:

 1. Focus op Kernbehoeften:
  Identificeer de belangrijkste HR-gebieden waar AI het meest impactvol kan zijn voor jouw bedrijf. Dit kan variëren van werving en selectie tot personeelsontwikkeling of HR-administratie
 2. Gebruik van SaaS-platforms:
  Overweeg het gebruik van Software-as-a-Service (SaaS) platforms die AI-functionaliteit bieden. Veel cloudgebaseerde HR-oplossingen hebben al ingebouwde AI-functies die specifiek zijn ontworpen voor kleinere organisaties.
 3. Werving en Selectie:
  Maak gebruik van AI voor het maken van wervende vacatureteksten, persoonlijke of juist standaard berichten en interessante content. Gratis tools als Bard en ChatGPT kunnen je met simpele toepassingen al veel tijd besparen en de kwaliteit van met name teksten vergroten.
 4. Online Training en Ontwikkeling:
  Profiteer van online leerplatforms met AI-functionaliteit. Deze kunnen je medewerkers toegang geven tot betaalbare, op maat gemaakte trainingen en hun prestaties volgen.
 5. Leer van Succesverhalen:
  Onderzoek succesverhalen van vergelijkbare kleine bedrijven die AI hebben geïmplementeerd in hun HR-processen. Dit kan je inspireren en helpen te begrijpen hoe anderen de technologie hebben benut.
 6. Kostenbeheersing:
  Houd rekening met je budget en zoek naar kosteneffectieve AI-oplossingen. Soms kunnen er subsidies of stimuleringsregelingen beschikbaar zijn voor het MKB om de adoptie van nieuwe technologieën te ondersteunen.

Hoewel kleinere bedrijven wellicht niet de middelen hebben voor grootschalige AI-implementaties, zijn er nog steeds veel mogelijkheden om AI te benutten om HR-processen te verbeteren, kosten te besparen en waarde toe te voegen aan de organisatie. Het sleutelwoord is ‘doelgericht’: identificeer jullie specifieke behoeften en zoek naar AI-oplossingen die daarop aansluiten.

AI en de toekomst van HR

AI heeft een ingrijpende impact op HR en werving. Deze technologieën versnellen de wervingscyclus, verminderen bias, vergroten het begrip van kandidaten, faciliteren de ontwikkeling en evaluatie van medewerkers, en verbeteren de employee experience. Dit opent nieuwe deuren voor HR-professionals om hun processen te optimaliseren en organisaties te helpen floreren.

Tips voor HR-professionals

Onderzoek AI-mogelijkheden: Je ontkomt er niet aan je hierin te verdiepen en de verschillende AI-technologieën te onderzoeken om te begrijpen om en bepalen welke het meest geschikt zijn voor jouw organisatie.

Begin klein: Het is niet nodig om alle HR-processen onmiddellijk te automatiseren. Start met kleine, beheersbare taken en bouw van daaruit uit.

Train medewerkers: Het is van cruciaal belang om medewerkers op te leiden in het gebruik van AI-technologieën, zodat ze het volledige potentieel ervan kunnen benutten.

Toekomstperspectieven
Hoewel AI nog steeds evolueert, heeft het het potentieel om HR drastisch te veranderen. Naarmate deze technologieën zich blijven ontwikkelen, krijgen HR-professionals steeds meer mogelijkheden om de impact van AI op hun werk te maximaliseren. Er zijn echter ook uitdagingen, zoals technische fouten en het risico op bias, die zorgvuldig moeten worden aangepakt.

Aanbevelingen

 • Verantwoord gebruik: Zorg ervoor dat AI-technologieën op een eerlijke en objectieve manier worden gebruikt, met respect voor ethische normen en waarden. Wees open naar medewerkers en kandidaten over hoe je AI inzet.
 • Representatieve datasets: Train AI-modellen op representatieve gegevenssets om bias in deze modellen te minimaliseren of gebruik AI-toepassingen die op dit principe zijn getraind.
 • Menselijke expertise: Hoewel AI waardevol is, is het geen vervanging voor menselijke expertise. Combineer AI-technologieën met menselijke beoordeling voor de beste resultaten.

Dit overzicht toont wel dat er meerdere kanten zijn: niet alleen de veelbelovende mogelijkheden van deze technologieën, maar ook de uitdagingen en ethische overwegingen die ermee gepaard gaan. Het is nu aan ons HR-professionals om deze technologieën wijs te gebruiken en op zo’n manier dat ze daadwerkelijk bijdragen aan het vergroten van het succes van de organisatie.

Meer lezen over dit onderwerp? Bekijk dan ook eens onze bronnen:

Bekijk ook eens

prestatiebeoordelingen 2.0
Blog

Exactpi onderzocht voor jou de voor- en nadelen van tr…

HR-maatregelen hoofdlijnenakkoord 2024
Blog

Het recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord bevat bel…