Diversiteit: 5 redenen om aan de slag te gaan

Diverse teams presteren beter. Dat en nog 4 redenen om vandaag nog aan de slag te gaan met Diversiteit in je bedrijf lees je hier. Het tijd is om daadwerkelijk actie te ondernemen en diversiteit te omarmen!

Deel blog

redenen diversiteit

5 voordelen van meer diversiteit op de werkvloer

Diversiteit is onmiskenbaar een hot topic in het bedrijfsleven. Het is geen geheim meer dat bedrijven actief moeten werken aan het bevorderen van diversiteit om als aantrekkelijke werkgever te worden beschouwd.

Maar diversiteit wat is dat eigenlijk? Voor ons betekent het allereerst het erkennen en waarderen van verschillen tussen mensen, zowel medewerkers als klanten. En er is ook een zakelijke kant; als we dat goed aanpakken draagt diversiteit bij aan een beter functionerende organisatie.

Als je nog twijfelt of worstelt met overtuigende argumenten om je directie te overtuigen, dan ben je niet alleen. In dit artikel belichten we vijf overtuigende redenen waarom diversiteit een prioriteit moet zijn voor elke organisatie. Lees verder om te ontdekken waarom het tijd is om actie te ondernemen en diversiteit te omarmen.

1 Diversiteit zorgt voor betere prestaties

Met stip op 1: je bedrijf gaat beter presteren. Uit onderzoek van McKinsey blijkt dat bedrijven met een gevarieerd personeelsbestand maar liefst tot 35% beter presteren dan bedrijven zonder. Een onderzoek uit 2017 onder meer dan 8.000 Canadese bedrijven en organisaties geeft eenzelfde beeld: 1% meer culturele diversiteit in het bedrijf levert een verhoging op van het rendement met 2,4% en van de productiviteit met 1%. De inzet van een divers samengesteld team zorgt voor meer invalshoeken om naar een probleem te kijken en de oplossingen zijn dan ook creatiever en innovatiever.

2 Diverse werkplek = aantrekkelijke werkplek

Een divers personeelsbestand verbetert het imago waardoor je organisatie eerder een ‘employer of choice’ wordt, een organisatie waar men graag voor wil werken en blijven werken. Vooral Millenials en jongere generaties voelen zich thuis in een organisatie met een personeelsbestand dat een afspiegeling is van hun eigen belevingswereld. Maar ook voor huidige en/of oudere medewerkers is het een verrijkende ervaring om diverse collega’s te hebben die op verschillende manieren in het leven staan. Dit draagt bij aan de persoonlijke groei van je medewerkers en leidt tot meer wederzijds begrip, ook buiten het werkvloer.

3 Toegang tot meer talent

Diverse teams beschikken over een breed en divers netwerk waardoor het gemakkelijker is nieuw personeel vinden, de wervingskosten lager zijn en de kans op personeelstekorten kleiner is. Dit effect versterkt zichzelf. Hoe diverser jouw medewerkers, hoe meer sollicitaties van verschillende (gender, culturele en etnische) achtergronden je zult gaan krijgen.

Dit vergt doorgaans wel een aanpassing in de selectieprocedure om de zgn. affiniteitsbias te omzeilen. Dit is de (onbewuste) neiging om sollicitanten die lijken op het huidige personeel of de selecteurs beter geschikt te achten en dus te selecteren voor een functie. Zelfs als je het niet wilt, treedt dit onbewust aangestuurde effect op. Een oplossing hiervoor kan zijn de “Rooney Rule”. Deze regel bepaalt dat er altijd minstens één kandidaat uit een diversiteitsgroep wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek.

4 Beter in contact met de markt

Steeds meer bedrijven ervaren dat een divers samengesteld personeelsbestand als een brug naar eventuele nieuwe klantengroepen fungeert. Diverse teams zijn namelijk bovendien beter in staat in te spelen op behoeften van een diverse klantenkring en vergroten automatisch de toegang tot nieuwe markten. Want een divers team heeft in meerdere delen van de samenleving ‘antennes’ uitstaan. Ook fungeren diverse medewerkers als een representatiever klankbord om ideeën aan voor te leggen. Bovendien begeven de medewerkers zich in andere groepen, zowel online als offline. De kans is groot dat je als divers bedrijf dus sneller en beter aansluit op vraag en ontwikkelingen in de samenleving.

5 MVO: Gelijke kansen creëren

Een ander belangrijk moreel motief voor meer diversiteit is maatschappelijk verantwoord ondernemen (mvo). Diversiteit betekent immers ook het creëren van meer gelijkheid binnen de samenleving, vanuit de basisgedachte dat iedereen recht heeft op gelijke kansen en behandeling, ongeacht achtergrond of andere persoonskenmerken. En dat is een doel met een grote gun bij veel mensen, want bijdragen aan een mooiere wereld dat willen we allemaal wel.

Bij Exactpi werken we al jaren met een divers medewerkersbestand qua leeftijd, achtergrond en geslacht. Voor ons is het eigenlijk vanzelfsprekend en daardoor geen onderwerp van beleid. Wij werven veel in de drie grootste steden dus dan ontvang je automatisch veel reacties van sollicitanten met alle mogelijke achtergronden. En onze eigen medewerkers zijn de beste ambassadeurs dus zij brengen ook weer een heel netwerk aan diverse potentiële medewerkers met zich mee. Het maakt ons een veelzijdige club waar verschillen worden gewaardeerd en waar iedereen zich thuis voelt.

Sandra Kroes – Manager Communicatie

Heeft dit artikel jou ook overtuigd van de voordelen en de cruciale rol van diversiteit binnen organisaties? Neem gerust contact met ons op om te sparren hoe je jouw organisatie kunt transformeren in een inclusieve en diverse werkplek die niet alleen beter presteert, maar ook aantrekkelijker wordt voor talent en bijdraagt aan een rechtvaardigere samenleving. Samen naar een inclusieve toekomst.

Bekijk ook eens

soft skills
Blog

Wat zijn soft skills precies en waarom zijn ze zo cruc…

De impact van technologie op jouw werk
Blog

Het is voor professionals van cruciaal belang om zich…