Arbeidsmarktmaatregelen Hoofdlijnenakkoord

Het recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord bevat belangrijke maatregelen die invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Graag informeren we je over de belangrijkste punten die vanuit HR-oogpunt voor jou van belang kunnen zijn.

Deel blog

HR-maatregelen hoofdlijnenakkoord 2024

Arbeidsmarktmaatregelen Hoofdlijnenakkoord:
Wat betekent dit voor je organisatie?

Bij Exactpi begrijpen we dat ontwikkelingen op de arbeidsmarkt een grote impact kunnen hebben op je organisatie en je werknemers. Het recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord door de formerende partijen PVV, VVD, NSC en BBB, vol hoop, lef en trots, bevat belangrijke maatregelen die invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Graag informeren we je over de belangrijkste punten die voor jullie van belang kunnen zijn.

Bestaanszekerheid: 'Loon naar Werken'

Een van de kernprincipes van het nieuwe kabinet is ‘loon naar werken’. Dit betekent dat er maatregelen komen die ervoor moeten zorgen dat meer werken ook daadwerkelijk leidt tot een hoger inkomen, vooral voor mensen met een middeninkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het introduceren van een extra belastingschijf. Voor werkgevers betekent dit dat werknemers gemotiveerder kunnen zijn om meer uren te maken, omdat ze daar direct de vruchten van plukken.

Zekerheid op de arbeidsmarkt: meer vaste contracten

Het nieuwe kabinet streeft naar meer zekerheid op de arbeidsmarkt. Dit houdt in dat echte zelfstandigen ongestoord moeten kunnen blijven ondernemen en dat de uitzendsector verder gereguleerd wordt. Het doel is om meer vaste contracten te realiseren. Dit kan een positieve invloed hebben op de stabiliteit binnen je team. De wetsbehandeling van de Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (VBAR) en de Wet toelating terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (WTTA) wordt voortgezet, ondanks dat laatstgenoemde vertraging oploopt.

Arbeidsmigratie: strengere regels en handhaving

Het kabinet introduceert het strengste migratiebeleid ooit, met een scherp oog op arbeids- en studiemigratie. Er wordt erkend dat arbeidsmigratie noodzakelijk is voor de economie, maar er wordt ook kritisch gekeken naar wie we nodig hebben. Dit betekent dat er een afwegingskader komt voor de vestiging van nieuwe bedrijven met betrekking tot benodigde arbeidsmigranten, ruimte en energie.

Enkele maatregelen die relevant kunnen zijn voor je organisatie:

 • Uitvoering van het rapport Roemer: Dit rapport bevat aanbevelingen voor de bescherming van arbeidsmigranten.
 • Aanpak van malafide uitzendconstructies: Er komt een toelatingsstelsel (WTTA) om dit te reguleren.
 • Tewerkstellingsvergunningplicht: Voor arbeidsmigranten van buiten de EU, met uitzondering van kennismigranten, wordt een vergunningplicht ingevoerd.
 • Verantwoordelijkheid voor huisvesting en overlast: Werkgevers worden verantwoordelijk voor de kosten en overlast van arbeidsmigranten zonder reguliere huisvesting.
 • Taalverantwoordelijkheid: Bij langdurig verblijf worden werkgevers ook verantwoordelijk voor het leren van de Nederlandse taal door deze werknemers.

Ondanks de plannen om de regeldruk te verminderen, krijgt de WTTA veel kritiek vanwege de toename van administratieve lasten. Het Adviescollege toetsing regeldruk berekent dat de jaarlijkse lasten voor de uitzendbranche minstens €143 miljoen bedragen. Dit kan betekenen dat er meer administratieve verplichtingen komen.

Kennis- en studiemigratie: strengere selectie

Het kabinet erkent het belang van kennis- en studiemigratie voor de economie, maar wil de omvang in balans brengen met wat gemeenten, onderwijs, zorg en wonen kunnen dragen. Dit betekent dat:

 • Kwalificatie-eisen voor kennismigranten worden verhoogd.
 • Beperking van studiemigratie in de bachelorfase, behalve bij studies met arbeidsmarkttekorten.
 • Selectievere studiemigratie door meer opleidingen in het Nederlands, een numerus fixus voor buitenlandse studenten en verhoging van het collegegeld voor niet-EU-studenten.

Overige arbeidsmarktmaatregelen: innovatie en personeelskrapte

Het hoofdlijnenakkoord bevat ook maatregelen voor innovatie en het aanpakken van personeelskrapte:

 • Innovatieprogramma voor robotisering in de land- en tuinbouw.
 • Aanpak van personeelskrapte in de zorg door aantrekkelijkere arbeidsvoorwaarden en vermindering van regeldruk.
 • Stimulering van zijinstroom en meer voltijds werken in het onderwijs.

Economie en Ondernemerschap: ruimte voor groei

Het kabinet wil een ondernemend klimaat bevorderen. Dit betekent minder knellende regelgeving en lastenverzwaringen voor ondernemers. Er wordt prioriteit gegeven aan de beschikbaarheid van talent, versterking van de kenniseconomie, innovatie en digitale infrastructuur.

Bij Exactpi volgen we deze ontwikkelingen nauwgezet om jou zo goed mogelijk te kunnen adviseren en ondersteunen. Heb je vragen over wat dit akkoord specifiek voor je organisatie betekent? Neem dan gerust contact met ons op. Samen zorgen we ervoor dat jouw organisatie optimaal kan inspelen op de aankomende veranderingen in de arbeidsmarkt.

 

Bronnen:

Bekijk ook eens

soft skills
Blog

Wat zijn soft skills precies en waarom zijn ze zo cruc…

De impact van technologie op jouw werk
Blog

Het is voor professionals van cruciaal belang om zich…