Ouderschapsverlof: 9 veelgestelde vragen

Per 2 augustus 2022 krijgen medewerkers recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof. Hoe werkt dat precies? Wij zetten 9 veelgestelde vragen op een rij.

Deel blog

ouderschapsverlof 2022

Ouderschapsverlof per 2 augustus 2022
9 veelgestelde vragen

#1 Wat gaat er veranderen
in het ouderschapsverlof?

Op dit moment krijgen werknemers in Nederland hun ouderschapsverlofuren niet standaard uitbetaald. Dit verandert door een nieuwe Europese richtlijn die voorziet in 2 maanden betaald ouderschapsverlof. De Wet betaald ouderschapsverlof treedt op 2 augustus 2022 in werking en geeft recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof binnen de 26 reguliere weken waar al recht op bestaat. Daarmee krijgen ouders meer tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie. En om samen bewust keuzes te maken over de verdeling van werken en zorgen.

Een medewerker die 40 uur werkt kan in de nieuwe situatie dus nog steeds dus 26 x 40 uur = 1040 verlof opnemen, maar daarvan wordt straks 9 x 40 = 360 uur betaald.

#2 Wat is betaald ouderschapsverlof?

Je werknemer heeft als ouder recht op – maximaal 26 keer het aantal uren van de werkweek -ouderschapsverlof tot het kind 8 jaar is. Dit is een verlof van uw werknemer. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen ouders met een arbeidsovereenkomst 9 werkweken hiervan betaald ouderschapsverlof opnemen.

De werknemer kan het verlof in 1 keer achter elkaar opnemen of flexibel. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken. Of een aantal dagen per week verdeeld over meerdere maanden.

Neemt je werknemer geen of niet alle 9 werkweken betaald ouderschapsverlof op in het eerste jaar dan kan deze de niet opgenomen weken nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof in de volgende zeven jaar.

#3 Hoe hoog is de uitkering bij ouderschapsverlof?

Ouders krijgen straks gedurende 9 weken ouderschapsverlof in het eerste levensjaar van het kind een UWV-uitkering ter hoogte van 70% van hun dagloon (tot 70% van het maximum dagloon).

#4 Bouwt de werknemer ook vakantiedagen op
tijdens het ouderschapsverlof?

Ja, over betaald ouderschapsverlof bouwt de medewerker vakantiedagen op. Of er pensioenopbouw plaatsvindt, hangt van de afspraken met de pensioenuitvoerder af.

#5 Hoe zit het met kinderen die al eerder zijn geboren?

Het ouderschapsverlof kan ook gelden voor werknemers die al vóór de invoering van de wet een kind hebben gekregen. Het kind moet namelijk bij opname van het verlof jonger dan 1 jaar zijn. Ook moeten ouders op dat moment werken (werknemer zijn). En nog niet het volledige recht (26 maal de arbeidsduur per week) op ouderschapsverlof hebben opgenomen.

Een voorbeeld: Een werknemer is op de datum van de invoering van de wet ouder van een kind (7 maanden). Hij of zij heeft al 19 weken (wettelijk onbetaald) ouderschapsverlof opgenomen. Deze werknemer heeft dan dus nog 5 maanden om 7 weken ouderschapsverlof op te nemen, want dan pas is het kind 1 jaar. Tijdens die 7 weken heeft hij of zij recht op de uitkering.

#6 Hoe verloopt de aanvraag voor de werknemer?

Als medewerker vraag je ouderschapsverlof schriftelijk ten minste 2 maanden van tevoren aan bij je werkgever. Je geeft aan wanneer, hoeveel uur en over welke periode je verlof wilt opnemen. Als de werknemer gebruik maakt van het ouderschapsverlof om minder te gaan werken, is dit geen structurele aanpassingen van uren zoals de afspraken via Wet Flexibel Werken wel zouden kunnen zijn. Het aantal uren in de arbeidscontract worden dus niet aangepast.

Als werkgever mag je een verzoek om ouderschapsverlof in principe niet weigeren. Dat kan alleen als het bedrijf ernstig in de problemen komt door het verlof, oftewel bij zwaarwegend bedrijfsbelang. Wat een zwaarwegend bedrijfsbelang precies is, verschilt per bedrijf en per geval. Je kan dan als werkgever een andere verdeling van de verlofuren met de werknemer afspreken.

#7 Hoe verloopt de aanvraag voor de werkgever?

Als werkgever vraag je de uitkering achteraf aan, nadat de werknemer voor minimaal 1 keer het aantal uren van zijn werkweek verlof heeft opgenomen. Aanvragen van de uitkering kan alleen voor hele werkweken.

Op z’n vroegst vanaf 9 augustus 2022 kun je voor je werknemer de uitkering betaald ouderschapsverlof aanvragen. Dit doe je via de Verzuimmelder of Digipoort. De uitkering is een WAZO-uitkering.

Het UWV betaalt de uitkering betaald ouderschapsverlof in maximaal 3 delen aan de werkgever. Het eerste betaalverzoek is tegelijk met de aanvraag. Daarna kun je nog 2 betaalverzoeken doen als dat nodig is. Nadat de werknemer opnieuw (een deel) betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen, kun je voor dit vervolgverlof een nieuw betaalverzoek indienen.

#8 Hoe zit het bij adoptie- of pleegouderschap?

In het geval van adoptie- of pleegouderschap is betaald ouderschapsverlof ook mogelijk voor kinderen onder de 8 jaar. Dit geldt alleen voor het eerste jaar na de dag van de feitelijke adoptie of plaatsing.

Er is wel een verschil tussen adoptie en pleegzorg. Voor elk adoptiekind geldt de 9 weken, ook als ze tegelijk worden opgenomen in het gezin. Bij pleegzorg geldt slechts 1 keer 9 weken, ook als er meerdere kinderen tegelijkertijd in huis worden geplaatst.

#9 Hoe ziet het totale verlof rondom geboorte eruit?

Wanneer de partner van je medewerker een kind krijgt, geldt:

  • 1 dag calamiteitenverlof of ander kort verzuim voor de dag van de geboorte = volledig doorbetaald
  • 1 week geboorteverlof = volledig doorbetaald
  • 5 weken aanvullend geboorteverlof = 70% betaald door UWV tot maximaal 70% van het maximum dagloon
  • 26 weken ouderschapsverlof = gedurende 9 weken 70% betaald door UWV tot maximaal 70% van het maximum dagloon

Wanneer een medewerker bevalt geldt:

  • Minimaal 4 en maximaal 6 weken zwangerschapsverlof = 100% door werkgever (met compensatie van UWV).
  • 10 weken bevallingsverlof = 100% door werkgever (met compensatie van UWV).
  • 26 weken ouderschapsverlof = gedurende 9 weken 70% betaald door UWV tot maximaal 70% van het maximum dagloon

Meer lezen over (betaald) ouderschapsverlof?

Bekijk ook eens

prestatiebeoordelingen 2.0
Blog

Exactpi onderzocht voor jou de voor- en nadelen van tr…

HR-maatregelen hoofdlijnenakkoord 2024
Blog

Het recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord bevat bel…