Talentmanagement implementeren in 7 stappen

Talentmanagement staat bij veel HR-leaders hoog op de prioriteitenlijst. Maar waar begin je? Wij geven je een concreet stappenplan voor het inzetten van Talentmanagement als strategische HR-tool.

Deel blog

stappenplan Talentmanagement

Talentmanagement implementeren:
een 7-stappenplan

Talentmanagement staat bij veel HR-leaders hoog op de prioriteitenlijst. En dat is het niet voor niets. Het werven en behouden van de juiste medewerkers – en dus ook het toekomstgericht ontwikkelen van die medewerkers – is nog altijd een grote uitdaging. Maar waar begin je dan? Reden genoeg voor ons om in de materie te duiken en de theorie te vertalen naar een concreet stappenplan voor het inzetten van Talentmanagement als strategische HR-tool.

Wat is Talentmanagement

Ook bij Talentmanagement geldt: zoveel experts, zoveel definities. Een heldere en werkbare definitie van Talentmanagement is:

De strategische benadering om het werven, ontwikkelen, behouden en inzetten van talenten binnen een organisatie te optimaliseren.

Het omvat dus het identificeren van de cruciale rollen en vaardigheden die nodig zijn om de strategische doelen van de organisatie te bereiken. Plus het aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers die over die vaardigheden beschikken.

Wat is het doel van Talentmanagement

Het doel van Talentmanagement is om een pool van getalenteerde medewerkers te creëren die in staat zijn om te anticiperen op veranderingen in de markt en technologie en om te groeien en te innoveren. Talentmanagement is daarom niet alleen gericht op het aantrekken van talent, maar ook op het creëren van een werkomgeving waarin medewerkers kunnen groeien en gedijen. Wat uiteindelijk kan en moet leiden tot betere prestaties, verhoogde betrokkenheid en een lager verloop.

Stappenplan Talentmanagement implementeren

Het opzetten van een talent management programma vereist een strategische aanpak en betrokkenheid van het senior management. Wij bieden je een globaal stappenplan om te starten met talentmanagement:

Stap 1: Definieer de strategische doelstellingen

Wat wil je bereiken op het gebied van talentmanagement? Welke doelen moeten worden nagestreefd? Bijvoorbeeld het vergroten van de betrokkenheid van medewerkers, het verbeteren van de prestaties van medewerkers, het vergroten van de talentenpool of het verlagen van het verloop.

Stap 2: Identificeer de cruciale rollen en vaardigheden

Wat zijn de belangrijkste rollen en vaardigheden die nodig zijn om de doelen van het programma te bereiken?

Het is belangrijk om eerst goed in kaart te brengen welke skills en competenties er bij je medewerkers aanwezig zijn en welke nog ontbreken. De optelsom moet aansluiten bij wat er nu maar ook in de toekomst nodig is binnen de organisatie. Je wilt ook op langere termijn de cruciale rollen goed bezet hebben.

Stap 3: Evalueer de huidige situatie

Bekijk hoe de organisatie momenteel omgaat met talentmanagement. Zijn er al talentmanagement activiteiten en programma’s en zo ja, hoe effectief zijn deze? Waar liggen de sterke en zwakke punten?

Stap 4: Ontwikkel een talentmanagement plan

Op basis van de strategische doelstellingen, de cruciale rollen en vaardigheden en de evaluatie van de huidige situatie, ontwikkel een talent management plan. Hiervoor zijn diverse modellen te gebruiken. De meeste goed functionerende modellen voor talentmanagement bevatten o.a. deze elementen:

  • Identificeren: trek de juiste kandidaten aan en maak een goede selectie
  • Behouden: betrekken, motiveren en compenseren van medewerkers
  • Ontwikkelen: medewerkers waardevoller maken
  • Evalueren: bepaal welke KPI’s en statistieken je gaat volgen

Stap 5: Implementeer het plan

Talentmanagement gaat om het dichten van gaps. Dit kan kort gezegd op deze drie manieren:

  • Skills op de juiste plek binnen de organisatie (her)plaatsen
  • Skills ontwikkelen op basis van aanwezige talenten
  • Skills van buitenaf in huis halen

Dit komt allemaal terug in het plan. Zodra dit is ontwikkeld, moet het worden geïmplementeerd. Deze uitvoerende fase bevat het vaststellen van budgetten, het opleiden van leidinggevenden, het inkopen van benodigde kennis en opleidingen en het communiceren van het plan naar alle medewerkers.

Als je wil dat medewerkers echt aan de slag gaan met hun ontwikkeling, is het cruciaal dat er een ontwikkelgerichte cultuur heerst binnen een organisatie. Key is dat er voldoende mogelijkheden en kansen gecreëerd worden voor medewerkers om zich te ontwikkelen. Niet zo voor de hand liggende manieren om je bestaande medewerkers te motiveren om met hun ontwikkeling aan de slag te gaan zijn bijvoorbeeld:

  • Bied mogelijkheden aan voor jobrotatie. Door medewerkers de kans te geven om in verschillende functies en afdelingen te werken, kunnen ze nieuwe vaardigheden leren en hun perspectief verbreden.
  • Mentoringprogramma’s kunnen medewerkers helpen om nieuwe vaardigheden te leren en zichzelf verder te ontwikkelen, terwijl ze worden ondersteund door meer ervaren collega’s.

Stap 6: Monitor en meet de resultaten

Het is belangrijk om de effectiviteit van het talent management programma te monitoren en te meten. Welke activiteiten hebben het meeste effect? Wat kan worden verbeterd? Dit helpt om het programma te blijven verbeteren en aan te passen aan de veranderende behoeften van de organisatie.

Stap 7: Blijf het programma verbeteren

Talent management is een continu proces dat voortdurende aandacht en aanpassing vereist. Zorg ervoor dat het programma blijft voldoen aan de veranderende behoeften van de organisatie en dat het blijft evolueren om talent te blijven aantrekken, ontwikkelen en behouden.

Laatste zetje nodig?

Nog een laatste zetje nodig om te starten met Talentmanagement (of je huidige activiteiten nog succesvoller te maken)? Serieus aan de slag gaan met Talentmanagement zal je ongekende kansen bieden. Want als jouw medewerkers echt optimaal gaan groeien en bloeien en ook nog op de juiste plek zitten, zal je dat terugzien in betere prestaties, verhoogde betrokkenheid en een lager verloop binnen de organisatie. Veel inspiratie en succes gewenst.

Bronnen:

Bekijk ook eens

toegevoegde waarde van Talent Motivatie Analyses
Download

Steeds meer organisaties in ons netwerk ontdekken de t…

Vergroot je online netwerk
Blog

Nieuwe ontmoetingen kunnen een groot verschil maken vo…