In gesprek met Talentmanagement Specialist Aimée Floris

Onlangs organiseerde Exactpi een round table die volledig in het teken stond van talentmanagement. Aimee Floris: ‘Persoonlijke ontwikkeling vraagt ook iets van mensen, omdat het buiten de comfortzone ligt. Hier leggen we de link met talent: je talent is je comfortzone. Dus wanneer je talent van medewerkers verder gaat ontwikkelen, stimuleer je hun groei vanuit een veilige basis'.

Deel blog

‘One size fits all’ benadering van talentontwikkeling is passé

De belangrijkste uitdagingen op het gebied van Talentmanagement

De ‘One size fits all’ benadering van talentontwikkeling is passé. Onlangs organiseerde Exactpi een round table die volledig in het teken stond van talentmanagement. ‘Het was een geslaagde bijeenkomst waarin we hebben gesproken over onderwerpen waar we allemaal mee te maken hebben. Er zijn praktijkvoorbeelden met elkaar uitgewisseld en dit heeft geleid tot talloze nieuwe ideeën en verhalen’, aldus Aimée Floris over de inspirerende sessie. Aimée is HR Business Partner en Talent Coach en kennispartner van Exactpi. Wat waren de actuele uitdagingen die de aanwezigen binnen hun organisaties veelal naar voren zien komen?  We geven je in dit artikel een korte samenvatting.

Het doel van de bijeenkomst was deelnemers te laten nadenken over wat talentmanagement kan opleveren waarbij de vraag luidde: welke kansen biedt Talentmanagement op de belangrijkste HR-thema’s in jouw organisatie? Daarover zegt Aimee: ‘We hebben een duidelijk beeld proberen te creëren van waar talentmanagement nou precies over gaat. Gaat het over het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn in de organisatie? Of gaat het over het ontwikkelen van het aanwezige potentieel en de talenten van de medewerkers? We zijn met elkaar in gesprek gegaan over een aantal vragen of stellingen, hoe je dat dan in je organisatie zou aanpakken.’

Talent is je comfortzone

Ter inspiratie hadden de genodigden vooraf een whitepaper ontvangen over duurzame inzetbaarheid, waarbij de focus ligt op het hebben en ontwikkelen van de juiste kennis en vaardigheden in je werk en vakgebied. Aimee: ‘Vooral in een snel veranderende wereld is voortdurend leren essentieel om duurzaam inzetbaar te blijven, zowel in je huidige functie als in toekomstige functies. Maar persoonlijke ontwikkeling vraagt ook iets van mensen en kan soms spannend zijn, omdat het buiten de comfortzone ligt. Hier hebben we de link gelegd met talent: je talent is je comfortzone. Dus wanneer je talent gaat erkennen en de organisatie het talent van medewerkers inzet en verder ontwikkelt, stimuleer je hun groei vanuit een veilige basis. Talent is aangeboren, maar als je er niets mee doet, dan wordt het niet je kwaliteit. Talent is je potentieel om ergens heel goed in te worden.’

Vertaalslag naar de organisatie

Vanuit het perspectief van een organisatie is het interessant om het onderscheidend vermogen te versterken vanuit het aanwezige potentieel. Als je in staat bent doelen en ambities te vertalen naar kernkwaliteiten en om te zetten naar een talentstrategie, dan heb je een duidelijke richting voor het ontwikkelen van medewerkers. Je kijkt naar de benodigde kwaliteiten en zoekt deze bij de mensen die al in dienst zijn. Geen ‘one size fits all’ benadering, waarbij je een functieomschrijving hebt waarin een vast aantal competenties staan die iedereen moet bezitten. Bij talentmanagement draaien we dit juist om. We richten ons op de talenten van mensen, op de natuurlijke aanleg die ze hebben om ergens in uit te blinken en vervolgens willen we hun sterke punten ontwikkelen.  Op die manier benut je het volledige potentieel van je medewerkers optimaal.’

Mindset verandering

Talentmanagement is niet een middel of een tool, maar vooral een manier van denken. Het gaat erom dat we vanuit talent gaan denken en handelen. ‘Talentmanagement richt zich niet alleen op het ontwikkelen van mensen die uitblinken, de zogenaamde high potentials. Iedereen heeft wel ergens talent voor heeft en als we de diversiteit aan talenten op de juiste manier inzetten, kan iedereen doen waar hij of zij het allerbeste in is. Dan heb je een mooie mix van verschillende talenten die elkaar aanvullen en compenseren en zo kun je mooie resultaten behalen.’

Ronde Tafel Exactpi met Aimée Floris

Hoe past talentmanagement in de actuele HR-thema’s?

‘Over het algemeen waren de deelnemers het erover eens dat wanneer we meer focus leggen op talent in actuele thema’s, we andere oplossingen vinden voor problemen. Tijdens de discussies zijn verschillende algemene thema’s naar voren gekomen, zoals het behoud van medewerkers en tekorten op de arbeidsmarkt, en zijn we aan de slag gegaan met verschillende stellingen om een verandering in de mindset teweeg te brengen. Zoals de stelling of we ons vooral moeten richten op het ontwikkelen en behouden van de toptalenten. Tijdens de discussie kwamen we tot de conclusie dat als we enkel investeren in de ontwikkeling van onze high potentials dan is in de toekomst een groot aantal medewerkers niet klaar. Het is dus belangrijk om een evenwicht te vinden hierin, om de organisatie als geheel voor te bereiden op de toekomstige uitdagingen.’

Dan kom je ook bij een ander belangrijk thema, namelijk hoe je als organisatie toekomstbestendig wordt. Daarover zegt Aimee: ‘Het is essentieel om in kaart te brengen welke kwaliteiten we in de toekomst nodig zullen hebben. Hierbij moeten we dus goed kijken naar hoe het werk verandert. Als we vanuit de talenten van onze medewerkers naar het werk kijken, kunnen we inschatten welke talenten ze al bezitten maar nog niet benutten in hun huidige functie. Op basis daarvan kunnen we bepalen hoe we deze talenten kunnen ontwikkelen en onszelf kunnen voorbereiden op de toekomst. Dit is ook relevant als je kijkt naar het personeelstekort.’

Een andere stelling was dat talentmanagement essentieel is voor je wervingsstrategie. ‘Talentmanagement kan namelijk voordelig zijn voor je organisatie, in vergelijking met bedrijven die simpelweg een standaard functieomschrijving op een vacaturesite plaatsen. Door te laten zien welke talenten je zoekt en wat je als werkgever te bieden hebt, kun je jezelf op een positieve manier onderscheiden en potentiële talenten aantrekken.’

Conclusie

‘De eindconclusie is dat iedereen ervan overtuigd is dat talentmanagement veel voordelen kan opleveren op verschillende HR-gebieden. Het heeft impact op het aantrekken, behouden en ontwikkelen van medewerkers, evenals op beoordeling en beloning. Een talentgerichte mindset biedt een solide basis om als werkgever actie te ondernemen en dit effectief te organiseren. Een tweede belangrijke conclusie is dat HR op orde moet zijn. Denk aan een duidelijke functiestructuur, een georganiseerde personeelsadministratie en goed functionerende HR-processen. Het is belangrijk dat informatie beschikbaar is, zodat deze kan worden opgeslagen en benut voor verdere acties. Je hebt een stevig fundament nodig om met talentmanagement aan de slag te kunnen.’

Het is enorm waardevol en prikkelend om met HR-leaders uit verschillende branches en type bedrijven van gedachten te wisselen. Wil jij er de volgende keer ook bij zijn? Neem contact op met Roald van den Dam of Menno Jansen.

 

Meer lezen? Bekijk ook Talentmanagement implementeren in 7 stappen

Bekijk ook eens

Interessante podcasts carrière
Blog

Pak een momentje tijdens je vakantie of in je vrije ti…

prestatiebeoordelingen 2.0
Blog

Exactpi onderzocht voor jou de voor- en nadelen van tr…