Werknemers met financiële problemen? 8 tips voor werkgevers

Wat kun je als werkgever voor medewerkers met financiële problemen betekenen? Hoe herken je de signalen en welke hulp kun je bieden? Wij geven 8 tips om te helpen.

Deel blog

Tips en preventie bij financiële problemen werknemers

Medewerkers met financiële problemen?
8 tips om te helpen

Waar in 2017 62% van de werkgevers te maken had met medewerkers met geldzorgen, is dit inmiddels gestegen naar 80%. Door de oplopende energieprijzen en steeds duurdere boodschappen raakt dit een veel groter deel van alle werknemers. Omdat de stijgingen iedereen raken, is er gelukkig ook meer begrip voor financiële problemen bij medewerkers. Wat kun je als werkgever voor jouw medewerkers betekenen? Hoe herken je de signalen en welke hulp kun je bieden? Wij zetten een aantal aandachtspunten onder elkaar.

Medewerkers met financiële problemen zijn 20% minder productief

Financiële problemen zorgen voor veel stress en dit nemen medewerkers mee naar werk. Zo zijn werknemers met geldzorgen 20% minder productief en gemiddeld 7 dagen extra ziek. Als werkgever kun je veel doen aan preventie en verwijzing, maar slechts 41% heeft hiervoor een officiële aanpak. Gezien het productiviteitsverlies en de bijkomende kosten is het echter zeker de moeite waard om hier wel beleid op te maken. Maar ondanks dat geldzorgen bij medewerkers een groeiend probleem vormen en beiden baat hebben bij een oplossing, vinden zowel werkgevers als werknemers het vaak moeilijk om dit bespreekbaar te maken.

Dus hoe ga je als werkgever om met financiële problemen bij je medewerkers? Wij lichten hieronder 8 praktische handvatten uit om financiële problemen te voorkomen en om direct in actie te komen.

#1 Onderken dat alle medewerkers in de schulden kunnen komen

Schulden ontstaan in alle lagen van de bevolking. Hoog of laag opgeleid maakt daarbij niet uit. Bij hoog opgeleide mensen lopen de schulden soms zelfs sneller op, omdat ze gewend zijn om maandelijks meer geld uit te geven. En de huidige ongewoon hoge inflatie zorgt ervoor dat ook medewerkers met een voorheen prima salaris in de problemen kunnen komen.

#2 Herken de signalen

 • Medewerkers leggen zelf niet snel hun problemen op tafel, maar dat neemt niet weg dat werkgevers alert kunnen zijn op signalen. Veelvoorkomende signalen zijn:
 • Vragen over het moment van salarisbetaling
 • Vragen om voorschotten, overwerk
 • Vaker ziekmelden
 • Verminderde concentratie
 • Loonbeslag
 • Inhouding van de zorgpremie op het salaris
 • Laaggeletterdheid of moeite met digitale vaardigheden
 • Niet trakteren, geen bijdrage aan cadeautjes
 • Nooit in de kantine lunchen
 • Onrust bij latere salaris uitbetaling

#3 Verstrek proactief financiële checklists

Diverse veranderingen in persoonlijke omstandigheden kunnen een aanleiding zijn voor geldzorgen. Er zijn checklists die je medewerkers vrijblijvend kunt geven bij persoonlijke veranderingen, zoals indiensttreding, komst van een kind, echtscheiding, pensioen en overlijden van een naaste. Zie hiervoor: https://www.financieelfittewerknemers.nl/Toolkit/checklists/

#4 Weet wat er speelt en ga het gesprek aan

Een belangrijke basis om geldzorgen te bespreken is een vertrouwensrelatie tussen werkgever en werknemer. Ga daarom geregeld het gesprek aan en vraag hoe het gaat met je medewerkers. Zeker bovengenoemde grote levensgebeurtenissen kunnen geldzorgen veroorzaken. Als je weet wat er speelt in het leven van je medewerkers kun je op deze momenten gericht en preventief hulp aanbieden. Voor meer inzicht over deze levensgebeurtenissen met financiële gevolgen ga je naar de website: https://www.wijzeringeldzaken.nl/ Hier vind je ook meer informatie over wijzigingen van regelingen zoals bijvoorbeeld het stijgen van minimumloon en het prijsplafond voor de energierekening.

#5 Schakel externe hulp in of verwijs door

Gemeenten en vrijwilligers bieden gratis hulp aan bij geldzorgen. Zij ondersteunen bijvoorbeeld bij moeilijke brieven, overzicht krijgen in uitgaven en het aanvragen van voorzieningen. Deze lokale hulp is te vinden via geldfit.nl. Naast deze externe instanties kun je als werkgever natuurlijk ook zelf een vertrouwenspersoon of financieel adviseur inschakelen.

#6 Schakel een budgetcoach in

Een budgetcoach is een andere mogelijkheid om verantwoord financieel gedrag bij medewerkers te bevorderen. Op kosten van de werkgever kan de medewerker 1 op 1 met een budgetcoach in gesprek over de mogelijkheden om beter rond te komen. Denk hierbij aan toeslagen of voorzieningen die extra inkomsten opleveren of mogelijkheden om geld te besparen. Een budgetcoach denkt mee over mogelijkheden, maar de medewerker houdt zelf regie over de uitgaven. Om het vertrouwen te behouden en de juiste verwachtingen te scheppen, is het belangrijk om dit op voorhand duidelijk aan te geven.

#7 Maak het hulpaanbod bekend binnen de organisatie

Geldzaken liggen nu eenmaal vaak gevoelig en om dan (weliswaar vrijwillig) openheid te moeten geven aan degene die ook jouw carrière in handen heeft, voelt niet altijd prettig. Het kan dus verstandig zijn om via anonieme routes je medewerkers te informeren over geldzaken en waar ze – binnen en buiten de organisatie – terecht kunnen. Denk hierbij aan het intranet, nieuwsbrieven, bij de salarisstrook of via flyers en posters. Benadruk hierbij ook de vertrouwelijkheid van deze hulp.

#8 Wees terughoudend bij overnemen van de schulden

Je kunt openstaande vorderingen van de medewerker in één keer betalen. In feite is hier sprake van herfinanciering en neem je hiermee de schulden over. Het voordeel van deze constructie kan zijn dat de medewerker dan nog slechts één schuldeiser heeft, namelijk de werkgever. Maar terughoudendheid is geboden: Hoe weet je zeker dat de financiële problemen hiermee echt zijn opgelost en de medewerker de aflossing kan betalen? En je komt in een dubbelrol van werkgever en schuldeiser en dit kan de relatie met je medewerker onder druk zetten. Bovendien loop jij het debiteurenrisico ter hoogte van de schuld.

Als arbeidsmarktexpert in diverse vakgebieden ziet ook Exactpi financiële zorgen als groeiend probleem onder werkenden. Hoe gaat jouw organisatie om met deze problemen bij medewerkers? Laten we het bespreekbaar maken en leren van elkaar.

Leestips:
Heel veel onafhankelijke informatie, checklists en tips zijn verzameld op de website: https://www.financieelfittewerknemers.nl/. Ook het Nibud biedt onderzoekinformatie en trajecten om medewerkers te coachen (www.nibud.nl).

Bekijk ook eens

soft skills
Blog

Wat zijn soft skills precies en waarom zijn ze zo cruc…

ChatGPT in het sollicitatieproces
Blog

In een tijd waarin digitalisering en automatisering de…