Arbeidsvoorwaarden

Wanneer je via Exactpi werkt met een detacherings- of uitzendoverkomst dan kun je rekenen op uitstekende arbeidsvoorwaarden. Zoals onbeperkt toegang tot online trainingen en masterclasses. Speciaal voor flexkrachten is er bovendien een overkoepelende CAO waarin arbeidsvoorwaarden, beloning en andere zaken zijn geregeld.

Graag lichten wij een aantal belangrijke arbeidsvoorwaarden extra toe.

Arbeidsvoorwaarden Exactpi

Scholing & ontwikkeling

Wij juichen het toe als medewerkers zich verder willen ontwikkelen. Al onze flexkrachten krijgen toegang tot een online platform waar je onbeperkt trainingen en masterclasses kunt volgen.

Exactpi organiseert daarnaast meerdere (online) kennissessies per jaar over uiteenlopende onderwerpen waaraan jij kosteloos kunt deelnemen. Je ontvangt hiervoor dan per email een uitnodiging met meer informatie en een inschrijfmogelijkheid.

Wanneer jij jezelf verder wilt ontwikkelen door bijvoorbeeld een vakgerichte training of opleiding te volgen dan kun je een verzoek bij ons indienen om daarvoor een tegemoetkoming te ontvangen. Je kunt hiervoor contact opnemen met je recruitment consultant. Wij denken graag met je mee.

Inlenersbeloning

Als je werkt als flexkracht heb je recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de vaste medewerkers bij het betreffende bedrijf. Dit noem je beloning volgens de inlenersbeloning en het betekent concreet dat je op dezelfde wijze wordt ingeschaald als vaste medewerkers met dezelfde functie, leeftijd en ervaringsniveau. En ook dat je recht hebt op alle in de inlenersbeloning opgenomen vergoedingen voor zover zij die krijgen.

Het gaat hierbij bijvoorbeeld om onregelmatigheidstoeslagen, onkostenvergoeding, thuiswerkvergoeding en eenmalige uitkeringen. De bedrijven waarvoor wij werken zijn verplicht om ons steeds te voorzien van de actuele regelingen zodat jij zeker kunt zijn van een eerlijke en gelijke beloning.

Vakantie & reserveringen

Als flexkracht spaar je voor vakantiedagen, kort verzuim, bijzonder verlof en vakantietoeslag. Over elk uur dat je werkt wordt een bepaald percentage van het bruto-uurloon weggezet. Hierdoor bouw je een tegoed op en krijg je vervolgens doorbetaald wanneer je vakantie opneemt of bijv. onder werktijd naar de huisarts moet. Dit noemt men de reserveringen.

Vakantiegeld
De vakantietoeslag ofwel het vakantiegeld krijg je automatisch één keer per jaar uitbetaald in de maand juni. Deze bestaat uit 8,33% van brutoloon plus reservering vakantiedagen. Onder dit brutoloon vallen: de gewerkte uren, betaalde ziekte-uren, feestdagen en toeslaguren (dus géén overwerkuren en bruto vergoedingen). Als je dienstverband eindigt worden alle individueel gespaarde reserveringen in één keer uitgekeerd.

Kort verzuim en bijzonder verlof
Als flexkracht spaar je voor kort verzuim en bijzonder verlof. Over elk uur dat je werkt wordt een bepaald percentage van het bruto-uurloon weggezet. Hierdoor bouw je een tegoed op en krijg je vervolgens doorbetaald wanneer je bijv. onder werktijd naar een dokter of begrafenis moet.

Vakantiedagen
Bij een fulltime dienstverband (40 uur per week) bouw je 25 vakantiedagen per jaar op. Als flexkracht reserveer je voor die vakantiedagen. Over elk uur dat je werkt wordt een bepaald percentage van het bruto-uurloon weggezet. Hierdoor bouw je een tegoed op en krijg je van daaruit doorbetaald wanneer je vakantie opneemt.

Feestdagen
Algemeen erkende feestdagen krijg je doorbetaald wanneer je normaal gesproken op deze dag gewerkt zou hebben. In de CAO vind je terug om welke dagen het gaat.

Pensioen

Exactpi heeft conform de CAO een pensioenregeling getroffen voor haar flexkrachten. De pensioenregeling wordt uitgevoerd door StiPP. Meer informatie over deze regeling vind je op stippensioen.nl.

Reiskostenvergoeding

Of je je reiskosten vergoed krijgt, hangt af van de regels bij de opdrachtgever waar je werkt. Je wordt immers gelijk beloond als vaste krachten. Als je je reiskosten vergoed krijgt, kan je deze tot maximaal 3 maanden na de reisdatum declareren. Zorg dus dat je de reisbewijzen of ov-chip uitdraai op tijd naar ons opstuurt. In MijnExact kun je terugvinden hoe je de reiskosten kunt indienen.

Meer weten over onze arbeidsvoorwaarden?

Jij kunt met al jouw werk- en loopbaangerelateerde vragen bij ons terecht. Relatiemanager Flexkrachten Yasmin Asrafali of de medewerkers van het Service Center helpen je graag verder. Dus stuur ons gerust een email of bel ons.

Yasmin Asrafali

Relatiemanager Flexkrachten Den Haag