Fasensysteem

Als je werkt via een uitzend- of detacheringsovereenkomst dan brengt dat altijd een aantal specifieke eigenschappen en afspraken met zich mee. Deze staan grotendeels besproken in de CAO voor flexkrachten. Deze CAO kent een fasensysteem met 3 fasen: A, B en C. Afhankelijk van in welke fase je je bevindt, bouw je steeds meer rechten en zekerheden op.

Fasensysteem voor flexkrachten (vanaf 2022)

Fase A
Je begint doorgaans te werken in fase A. Deze fase duurt 52 gewerkte weken. Alle weken waarin je hebt gewerkt worden meegeteld, het maakt hierbij niet uit hoeveel uur je hebt gewerkt. In fase A kun je een onbeperkt aantal uitzendovereenkomsten krijgen bij verschillende opdrachtgevers en voor verschillende periodes.

Zowel jij als de opdrachtgever beschikken over veel flexibiliteit in deze fase. Dat is geregeld met het uitzendbeding. Je kunt hierdoor op elk moment aangeven te willen stoppen met werken en hoeft dit slechts één dag van tevoren te melden. Ook de opdrachtgever kan aangeven dat de opdracht stopt. Hiervoor gelden aanzegtermijnen, die langer worden, als je ergens langer hebt gewerkt.

In fase A kun je ook werken volgens een uitzendovereenkomst zonder dit uitzendbeding. Dan spreek je vooraf af voor een bepaalde periode met elkaar te werken.

Fase B
Na 52 gewerkte weken kom je automatisch in fase B terecht. In deze fase, die maximaal drie jaar duurt, heb je recht op overeenkomsten voor bepaalde tijd, oftewel detacheringsovereenkomsten. De einddatum van deze contracten staat vast. Er kunnen in deze fase maximaal 6 verschillende contracten zijn.

Fase C
Wanneer de drie jaar van fase B zijn verstreken of er een zevende contract wordt afgesloten, stroom je in fase C. Een arbeidsovereenkomst voor onbetaalde tijd bij Exact. Hierbij is dus geen duur van de opdracht of einddatum bekend. Exactpi moet er indien nodig voor zorgen dat er steeds weer werk voor jou beschikbaar is bij haar opdrachtgevers.

Meer weten over het fasensysteem?

Jij kunt met al jouw werk- en loopbaangerelateerde vragen bij ons terecht. Jouw vaste Recruitment Consultant of de medewerkers van het Service Center helpen je graag verder. Dus stuur ons gerust een email of bel ons.

Yasmin Asrafali

Relatiemanager Flexkrachten Den Haag