Loonstrook uitgelegd

Werk jij met een uitzend- of detacheringsovereenkomst via Exactpi, dan mailt Exactpi jou elke week of 4 weken de loonstroken van de achterliggende periode. Op die loonstrook staan veel verschillende termen om te komen van jouw brutoloon naar jouw nettoloon. Een aantal hiervan wordt hier kort toegelicht.

Betekenis van al die termen op je loonstrook

ZVW wg: werkgeversgedeelte dat Exactpi betaalt voor de Zorgverzekeringswet.

WW wn: werknemersgedeelte dat jij betaalt voor de Werkloosheidswet.

Loonheffing: voorheffing voor de inkomstenbelasting die Exact voor jou inhoudt en afdraagt aan de Belastingdienst.

ZVW wn: inkomensafhankelijke werknemersgedeelte dat jij betaalt voor de Zorgverzekeringswet.

Nettoloon: jouw loon na aftrek van belastingen en sociale lasten. Dit is dus wat je netto hebt verdiend.

Wachtdagcompensatie: een uitkering ter compensatie voor een wachtdag die niet uitbetaald wordt bij ziekte.

Betaald per bank: bedrag dat Exactpi aan jou heeft overgemaakt.

Reserveringen: in deze tabel zie je precies hoeveel geld er is gereserveerd voor jouw vakantiedagen en vakantiegeld. “Nieuw saldo” geeft de meest actuele stand weer.

Cumulatieven: de diverse saldi van het gehele jaar bij elkaar opgeteld, bijvoorbeeld hoeveel reiskosten jij in totaal hebt ontvangen in dit jaar.

Meer weten over je loonstrook?

Jij kunt met al jouw werk- en loopbaangerelateerde vragen bij ons terecht, dus ook over je loonstrook. Relatiemanager Flexkrachten Yasmin Asrafali of de medewerkers van het Service Center helpen je graag verder. Dus stuur ons gerust een email of bel ons.

Yasmin Asrafali

Relatiemanager Flexkrachten Den Haag