Ziek- & betermelding

Werk je als flexkracht en ben je onverhoopt ziek of arbeidsongeschikt? Dan vind je hier alle info over ziek- en betermelding.

ziek- en betermelding

Uitzenden

Ziekmelden bij uitzendovereenkomst

Je meldt je voor 9.00 uur ziek bij het Exactpi Service Center (070-3062004) en het bedrijf waar je werkzaam bent. Geef aan Exactpi ook het adres door waar je op dat moment bent, in verband met het bezoek van de controlerende arts.

Als je onverhoopt arbeidsongeschikt bent, is het natuurlijk zaak dat de betrokken partijen daarvan tijdig op de hoogte zijn. Gaat het om wat meer dan een griepje, dan komen er meer zaken bij kijken. Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren namelijk samen verantwoordelijk voor de re-integratie. In onze ziekteprotocollen lees je precies wat er van je verwacht wordt als je ziek bent, maar ook wat je van Exactpi mag verwachten. Het is daarbij van belang of je werkt op basis van een detacherings- of een uitzendovereenkomst.

Beter melden bij uitzenden

Heb je een uitzendovereenkomst (periode staat niet vast)? Op de dag dat je weer beter bent, bel je FlexCom4 voor 9.00 uur op telefoonnummer 024–3741666 om je beter te melden.

Detacheren

Ziek melden bij detacheringsovereenkomst

Je meldt je voor 9.00 uur ziek bij jouw Exact-kantoor en het bedrijf waar je werkzaam bent. Geef aan Exactpi ook het adres door waar je op dat moment bent, in verband met het bezoek van de controlerende arts.

Als je onverhoopt arbeidsongeschikt bent, is het natuurlijk zaak dat de betrokken partijen daarvan tijdig op de hoogte zijn. Gaat het om wat meer dan een griepje, dan komen er meer zaken bij kijken. Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren namelijk samen verantwoordelijk voor de re-integratie. In onze ziekteprotocollen lees je precies wat er van je verwacht wordt als je ziek bent, maar ook wat je van Exactpi mag verwachten. Het is daarbij van belang of je werkt op basis van een detacherings- of een uitzendovereenkomst.

Beter melden bij detacheren

Heb je een detacheringsovereenkomst (periode staat vast)? Op de dag dat je weer beter bent, bel je het Exactpi Service Center (070-3062004) voor 9.00 uur bellen om je beter te melden.

Doorbetaling bij ziekte

Afhankelijk van de fase en contractvorm, heb je als flexkracht bij Exactpi bij ziekte recht op een Ziektewetuitkering of op doorbetaling van je loon.

Heb je een uitzendovereenkomst (periode staat niet vast)?
Bij ziekte eindigt jouw arbeidsovereenkomst en val je onder de ziektewet. Je hebt na 2 wachtdagen recht op een ziektewet uitkering van 70% van het door het UWV vastgestelde dagloon. Dit wordt aangevuld tot 90% in het eerste ziektejaar en 80% in het tweede. De uitbetaling hiervan loopt niet via Exactpi maar via FlexCom4.

Heb je een detacheringsovereenkomst (periode staat vast)?
Dan betaalt Exactpi 90% van je loon door zolang je tijdelijke contract nog loopt. Er is één wachtdag, je krijgt dus vanaf de tweede ziektedag doorbetaald. Deze uitbetalingen worden door Exactpi verzorgd. Ben je nog ziek op het moment dat je contract afloopt, dan val je onder de ziektewet en melden wij je ziek uit dienst bij het UWV.

Meer weten over ziek- en betermelding?

Jij kunt met al jouw werk- en loopbaangerelateerde vragen bij ons terecht. Jouw vaste Recruitment Consultant of de medewerkers van het Service Center helpen je graag verder. Dus stuur ons gerust een email of bel ons.

Yasmin Asrafali

Relatiemanager Flexkrachten Den Haag