9 Toptrends voor HR in 2024

Wat staat je te wachten als HR professional in het nieuwe jaar? Exactpi brengt de meest opvallende HR trends voor 2024 in kaart voor jou!

Deel blog

9 HR trends voor 2024

9 HR trends om rekening mee te houden in 2024

Met 2024 in het vizier is het van belang om je als HR-professional of werkgevers zich goed voorbereiden. De dynamiek van de arbeidsmarkt en maatschappij brengt boeiende onverwachte en ook verwachte trends met zich mee.

Welke trends zien wij bij Exactpi op het HR- gebied van mentale gezondheid, AI, en contractvormen? Maar ook wat verwacht een medewerker qua employee journey in 2024? Tijd om eens in te zoomen!

1. Opkomst van Artificial Intelligence (AI) in HR-processen

AI heeft zich definitief gevestigd en zal in 2024 een nog prominentere rol spelen in HR-processen. Voor zowel grote bedrijven als het MKB biedt AI oplossingen om taken efficiënter uit te voeren en werknemers ruimte te geven voor meer waardevolle werkzaamheden. Van screeningsprocessen tot personeelsplanning en verzuimrapportages, HR-professionals moeten de mogelijkheden van AI verkennen en implementeren. Aandacht voor de privacywet (AVG) is hierin belangrijk.

Webinar: AI voor HR professionals

Op donderdag 25 januari as. organiseert Exactpi een webinar over de transformatie die AI teweeg brengt binnen HR. Mis het niet en schrijf je kosteloos in.

Wil je nu alvast meer lezen over AI:

Schrijf je in voor webinar AI voor HR professionals

2. Toenemende focus op mentale gezondheid van personeel

Deze ontwikkeling zien wij al langer aan belang toenemen. De stijgende werkdruk, stressvolle thuissituaties en maatschappelijke spanningen hebben geleid tot een groeiend probleem van psychisch verzuim en langdurige afwezigheid onder werknemers. Deze trend zal zich naar verwachting voortzetten in 2024. Des te belangrijker dat organisaties proactief maatregelen nemen om de mentale gezondheid van hun team te ondersteunen.

Duurzame inzetbaarheid, een gezonde werk-privébalans, tijdige verzuimgesprekken en aandacht voor de werkomgeving zijn essentiële elementen om het verzuim te verminderen. Een gezond en tevreden personeelsbestand draagt bij aan de algehele productiviteit en bedrijfscultuur.

Meer lezen over het bevorderen van de gezondheid van je personeel:

3. Stijging van loonkosten en belastingvoordelen

In 2023 zagen we al een recordstijging van cao-lonen en minimumlonen, en deze trend zet zich voort in 2024. Naast de reguliere stijging van het minimumloon, wordt ook het minimumuurloon geïntroduceerd, wat automatisch leidt tot een salarisverhoging voor veel werknemers. Het is dus belangrijk dat je als werkgever rekening houdt met aanpassingen in de personeelskosten.

Gelukkig biedt de overheid enige compensatie met belastingvoordelen. Werknemers kunnen in 2024 meer belastingvrij vergoed worden, onder andere door een verhoogde reiskostenvergoeding en thuiswerkvergoeding en een ruimere werkkostenregeling (hoewel lager dan in 2023). Een zorgvuldige afstemming van belastingvoordelen kan de stijging van loonkosten dempen.

4. Verschuiving van flexibel naar vast

De overheid intensiveert haar inspanningen om vaste contracten aantrekkelijker te maken en flexibele contracten te ontmoedigen. In 2024 worden bepaalde flexcontracten (0-uren) mogelijk zelfs verboden. Zzp ligt al een tijd onder de loep en schijnzelfstandigheid zal uiteindelijk daadwerkelijk aangepakt gaan worden. Je zal je dus moeten voorbereiden op deze verschuiving en je personeelsbeleid en -planning moeten aanpassen om vaste contracten aantrekkelijker te maken voor je organisatie.

6. Diversiteit op de werkplek

Het is cruciaal voor werkgevers om diversiteit te omarmen binnen hun organisatie. Diversiteit brengt een rijkdom aan perspectieven en ervaringen met zich mee, wat de innovatie en creativiteit stimuleert. Het versterkt besluitvorming door diverse standpunten te integreren en zorgt voor een betere vertegenwoordiging van klanten. Een inclusieve cultuur verhoogt de werknemersbetrokkenheid en voldoet aan maatschappelijke verantwoordelijkheid door gelijkheid te bevorderen. Kortom, diversiteit vergroot niet alleen het zakelijk potentieel, maar draagt ook bij aan een rechtvaardigere en meer dynamische werkomgeving.

Ondanks de woningnood is ook de inzet van anderstalige werknemers een mogelijke oplossing voor het personeelstekort. Bovendien zien wij dat steeds meer bedrijven vanuit Nederland klanten in het buitenland bedienen, waardoor de vraag naar multilingual talenten ook toeneemt (met ons label Exactpi multilingual recruitment voorzien wij in die toenemende vraag).

5. Focus op personeelsontwikkeling

In een krappe arbeidsmarkt is het essentieel voor werkgevers om zich te richten op de ontwikkeling van medewerkers. Dit bevordert talentbehoud, maakt je bedrijf aantrekkelijker voor potentiële werknemers en stimuleert productiviteit en groei. Bovendien vraag de snelle technologische vooruitgang om bij te blijven. Het investeren in medewerkers vergroot de flexibiliteit, bevordert betrokkenheid en motiveert je personeel. Dit draagt bovendien bij aan een veerkrachtigere en competitieve werkomgeving.  Met het wegvallen van het STAP-budget in 2024, zullen werkgevers weer meer zelf verantwoordelijk zijn voor de opleidingskosten van hun personeel.

Naast deze algemene HR-trends zijn er volgens Frankwatching ook drie belangrijke trends op het gebied van employer branding die in 2024 een centrale rol spelen:

7. Veranderende werknemerswensen

In 2024 verschuift de focus van werknemers nog meer van traditionele arbeidsvoorwaarden naar de inhoud van het werk en maatschappelijke impact. Meer werknemers zijn op zoek naar betekenisvol werk en experimenteren soms met meerdere banen voor variatie.

Werkgevers moeten flexibiliteit bieden in werkuren en contracten en ruimte creëren voor maatschappelijke impact om aan deze trend tegemoet te komen. En het mooiste is natuurlijk als je zelf ook je maatschappelijke impact van je organisatie over het voetlicht weet te brengen in je arbeidsmarktcommunicatie. Als je eigen dienst of product zich daar niet zo voor leent, kun je ook op zoek gaan naar maatschappelijke projecten om te steunen of er voor zorgen dat wat je doet zo duurzaam mogelijk gebeurt.

8. Medewerkers binden met passende waarden

Organisaties zijn selectiever in het wervingsproces om betere matches te vinden. De inzet van assessments kan hierbij helpen om te ontdekken of er ook een cultuurmatch is en betere keuzes te maken.

 

Ondanks een groeiende trend van jobhoppen, kunnen werkgevers dit tegengaan door zich te focussen op personeelsbehoud, ontwikkeling en interne carrièremogelijkheden. Het gebruik van journey mapping* binnen de employee journey wordt meer gangbaar. Maar met specifieke aandacht voor individuele behoeften en persoonlijke aandacht voor medewerkers.

* Journey mapping, bekend uit de marketing door customer journey mapping kun je ook inzetten voor employee journey mapping. Het is een visuele weergave van de stappen, touchpoints en mogelijke pijnpunten die een individu doorloopt, vanaf het eerste contactpunt tot en met het eind van de interactie. Het doel is om diepgaand inzicht te verkrijgen in de ervaring van de persoon om zo de ervaring te verbeteren, knelpunten op te lossen en kansen voor verbetering te identificeren. Je kunt dat dus ook toepassen op een werkdag, of loopbaan binnen je bedrijf.

9. Menselijk contact onmisbaar binnen recruitment en employer branding

Hoewel de digitalisering toeneemt, blijft menselijk contact ook in 2024 essentieel in het wervingsproces. Werkgevers moeten dus een balans vinden tussen digitalisering, zoals het aanbieden van laagdrempelige contactmogelijkheden (whatsapp, chatbots etc), slim gebruik van marketing automation en menselijke interactie.  De focus in content verschuift nog verder van gepolijst en te mooi om waar te zijn, naar echte verhalen en short-form content, zoals korte video’s met echte medewerkers, om authentieke en aansprekende informatie te delen.

Tot slot

Te midden van alle ontwikkelingen blijven twee centrale thema’s volgens ons vooral van belang: het begrijpen van veranderende werknemerswensen en het invulling geven aan de behoefte aan persoonlijk contact (en tegelijkertijd de techniek voor je te laten werken).  Kortom, 2024 draait om persoonlijke communicatie, het omarmen van AI, het behouden van werknemers en het aantrekken van nieuw talent door middel van oprechtheid en compacte, impactvolle content. Het wordt al met al een veelbelovend jaar voor HR professionals.

Bekijk ook eens

HR-maatregelen hoofdlijnenakkoord 2024
Blog

Het recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord bevat bel…

soft skills
Blog

Wat zijn soft skills precies en waarom zijn ze zo cruc…