De kracht van soft skills

Wat zijn soft skills precies en waarom zijn ze zo cruciaal voor het toekomstige succes van jouw organisatie? En hoe pas je ze succesvol toe in je werving en selectie?

Deel blog

soft skills

De kracht van soft skills:
een nieuwe benadering voor effectief recruitment

In de huidige competitieve arbeidsmarkt, waar een tekort aan traditioneel gekwalificeerd personeel een constante uitdaging vormt, is het essentieel om creatief en breed te werven. Naast competentiegericht werven, waarbij de focus ligt op de vaardigheden en potentieel van kandidaten, benadrukt Exactpi het belang van soft skills.

Maar wat zijn soft skills precies en waarom zijn ze zo cruciaal voor het toekomstige succes van jouw organisatie? En hoe pas je ze succesvol toe in je werving en selectie?

Definitie van soft skills

Soft skills omvatten een reeks persoonlijke kwaliteiten en interpersoonlijke vaardigheden die bepalen hoe iemand effectief kan samenwerken binnen een team en met klanten. In tegenstelling tot harde skills, die technische kennis en specifieke vakbekwaamheden omvatten, hebben soft skills te maken met hoe je communiceert, samenwerkt en problemen oplost.

Voorbeelden van soft skills zijn communicatievaardigheden, teamwork, empathie, probleemoplossend vermogen, time management, en emotionele intelligentie. Deze vaardigheden zijn lastiger meetbaar maar wel essentieel voor effectief samenwerken en succesvol functioneren in vrijwel elke werkomgeving.

Belang van soft skills

In de snel veranderende moderne arbeidsmarkt nemen soft skills een steeds belangrijkere plaats in ten opzichte van hard skills om verschillende redenen. Ze maken je medewerkers toekomstbestendig en ze vergroten de kans op succes van de organisatie. Voorbeelden van soft skills en toepassingen zijn:

#1. Aanpassingsvermogen en flexibiliteit

Door technologische innovaties en snel veranderende markten moeten medewerkers zich voortdurend kunnen aanpassen aan nieuwe tools, processen en werkomgevingen. Soft skills zoals flexibiliteit en aanpassingsvermogen zijn hierbij essentieel.

#2. Samenwerking en teamwork

In moderne werkomgevingen werken medewerkers vaak in multidisciplinaire teams. Effectieve samenwerking vereist goede communicatieve vaardigheden, empathie en conflictbeheersing om binnen teams succesvol te zijn.

#3. Probleemoplossend vermogen en creativiteit

Innovatie is cruciaal voor concurrentievoordeel. Soft skills zoals creatief denken en probleemoplossend vermogen helpen medewerkers om nieuwe ideeën te genereren en praktische oplossingen te vinden voor complexe problemen.

#4. Communicatievaardigheden:

In een werkplek waar remote werken en digitale samenwerking toenemen, zijn duidelijke en overtuigende communicatievaardigheden belangrijk voor het efficiënt delen van ideeën en informatie.

#5. Klantgerichtheid en leiderschap

Sterke interpersoonlijke vaardigheden zoals empathie, servicegerichtheid en inspirerend leiderschap zijn essentieel voor het opbouwen van klantrelaties en het creëren van een positieve werkcultuur. Deze soft skills helpen bedrijven om klanttevredenheid te verhogen en effectieve leiders voort te brengen.

De verschuiving naar een grotere waardering van soft skills weerspiegelt de behoefte aan flexibele en adaptieve medewerkers die effectief mee kunnen komen in het dynamische en vaak onvoorspelbare moderne werkveld.

Lees verder

Ontdek onze Recruitment oplossingen

Jij wilt dat vacatures op tijd en met de beste professionals uit de markt worden voorzien. Voor vast of tijdelijk en onder de juiste voorwaarden. Exactpi is de recruitment partner die dat voor je realiseert.

Recruitment oplossingen

Strategieën om soft skills onderdeel te maken van de werving

#1 Vacatureteksten

Zorg ervoor dat vacatureteksten duidelijk de vereiste soft skills vermelden. Benoem specifiek welke interpersoonlijke en gedragsvaardigheden belangrijk zijn voor de rol en waarom deze belangrijk zijn voor het bedrijf en het team.

#2 Selectiecriteria

Integreer soft skills in de selectiecriteria en het beoordelingsproces. Dit kan door het gebruik van gestructureerde interviews, waarin specifieke vragen worden gesteld die gericht zijn op het evalueren van soft skills zoals communicatie, teamwork en probleemoplossend vermogen.

#3 Gedragsgerichte interviewvragen

Stel gedragsgerichte interviewvragen die inzicht geven in hoe kandidaten in het verleden met bepaalde situaties zijn omgegaan. Voorbeelden zijn vragen zoals: “Kun je een voorbeeld geven van een situatie waarin je een conflict in je team hebt opgelost?” of “Beschrijf een moment waarop je creatief een probleem hebt aangepakt.”

#4 Assessments

Het gebruik van psychometrische tests en assessments kan recruiters helpen om de soft skills van kandidaten objectief te meten. Deze tests kunnen aspecten zoals communicatievaardigheden, emotionele intelligentie, en leiderschapskwaliteiten evalueren. Door deze tests op te nemen in het wervingsproces, kunnen recruiters een meer holistisch beeld krijgen van de geschiktheid van een kandidaat voor een bepaalde functie.

Exactpi maakt hiervoor gebruik van TMA en biedt dit ook aan opdrachtgevers.

#5 Culturele fit

Beoordeel de culturele fit door kandidaten kennis te laten maken met de bedrijfscultuur en te observeren hoe zij interacteren met potentiële collega’s. Dit kan door middel van informele gesprekken of een ‘dagje meelopen’ op de werkvloer.

#6 Referentiechecks

Vraag specifiek naar soft skills tijdens referentiechecks. Vraag voormalige werkgevers of collega’s om voorbeelden van hoe de kandidaat zijn of haar interpersoonlijke vaardigheden in de praktijk heeft gebracht.

#7 Training en ontwikkeling

Communiceer tijdens het wervingsproces dat het bedrijf waarde hecht aan de ontwikkeling van soft skills en biedt training en ontwikkeling aan om deze vaardigheden verder te versterken. Dit kan aantrekkelijk zijn voor kandidaten die waarde hechten aan persoonlijke en professionele groei.

Conclusie

Bij Exactpi geloven we dat het integreren van soft skills in ons wervingsproces essentieel is voor het bouwen aan een veerkrachtige, innoverende en toekomstbestendige arbeidsmarkt. De toekomst van recruitment vereist hoe dan ook een bredere kijk op de kwaliteiten van potentiële werknemers. Door bovenstaande strategieën te implementeren, kun je het belang van soft skills duidelijk maken in het wervingsproces en ervoor zorgen dat je kandidaten selecteert die niet alleen technisch bekwaam zijn, maar ook de interpersoonlijke vaardigheden bezitten die essentieel zijn voor succes op de langere termijn.

Wil je eens sparren welke soft skills bij jouw organisatie passen of hoe je jouw wervingsstrategie toekomstbestendig maakt? Wij komen graag met je in contact

Bronnen:

  • https://www.oneps.nl/vaardigheidsgericht-werven-ws-op-basis-van-soft-skills-competenties/
  • https://www.trendsinhr.nl/soft-skills-zijn-in-opkomst/

Bekijk ook eens

HR-maatregelen hoofdlijnenakkoord 2024
Blog

Het recent gepresenteerde hoofdlijnenakkoord bevat bel…

De impact van technologie op jouw werk
Blog

Het is voor professionals van cruciaal belang om zich…